Od kwietnia 2021 r. dorośli mieszkańcy Gminy Lubiewo zostali pozbawieni dostępu do świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ. Stało się to po tym, jak lekarz dentysta Cezary Pozorski w grudniu 2020 r. zrezygnował z realizowania kontraktu NFZ i rozwiązał umowę najmu gabinetu stomatologicznej. Po trzymiesięcznym okresie wypowiedzenia (od kwietnia 2021 r.) gabinet przestał funkcjonować.

Gminie Lubiewo udało się namówić lekarza dentystę Dorotę Prątnicką na podjęcie działalności leczniczej na tamtejszym terenie w lipcu 2021 r.  Wcześniej za środki wygospodarowane przez Gminę wykonano generalny remont gabinetu stomatologicznego w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie. Podwyższono jego funkcjonalność i estetykę.  

Pomimo spełnienia przez Gminę warunków postawionych przez NFZ (pozyskanie stomatologa i posiadanie gabinetu spełniającego wszystkie standardy), Fundusz nie znalazł środków, aby zapewnić kontrakt na tamtejszym terenie.  

I w takiej sytuacji władze gminy nie poddały się. Postanowiono ze środków własnych sfinansować usługi stomatologiczne w wymiarze pół etatu. Świadczenia zostały uruchomione 25 października 2021 r.

Pierwszymi pacjentami byli uczniowie miejscowej szkoły, którym p. stomatolog dokonała przeglądów i lakierowania.

Gabinet jest czynny w poniedziałki dla osób dorosłych i w czwartki dla uczniów w godz. od 8:30 do 13:30.

Pieniądze wystarczą na realizowanie świadczeń stomatologicznych do końca roku. Władze gminy mają jednak nadzieję, że wkrótce NFZ ogłosi konkurs zapewniając leczenie mieszkańcom Gminy Lubiewie.

Na terenie Gminy Lubiewie funkcjonują - przynajmniej do końca 2021 r. - dwa gabinety stomatologiczne, w których można uzyskać bezpłatną pomoc stomatologiczną:

Gabinet stomatologiczny w Ośrodku Zdrowia w Lubiewie – lekarz stomatolog Dorota Prątnicka. (dorośli i dzieci)

Gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w Bysławiu – lekarz stomatolog Karolina Nowacka (dzieci).

***
W lutym 2021 r. pisaliśmy o poszukiwaniach stomatologa w gminie Lubiewo.

Ze świadczenia usług stomatologicznych w Lubiewie w oparciu o kontrakt NFZ zrezygnował Cezary Pozorski, który prowadził indywidualną praktykę stomatologiczną zarówno w Lubiewie, jak i Bysławiu.

Wciąż funkcjonuje prywatny gabinet stomatologiczny Cezarego Pozorskiego w Bysławiu i gabinet stomatologiczny w Szkole Podstawowej w tej miejscowości, w którym przyjmowane są dzieci szkolne w ramach NFZ (w zasadzie włącznie z tego obwodu szkolnego).

W tej sytuacji stomatolog Karolina Nowacka nie jest w stanie obsłużyć wszystkich dzieci szkolnych i przedszkolnych z terenu gminy Lubiewo. Dorośli mieszkańcy gminy są natomiast całkowicie pozbawieni korzystania ze świadczeń stomatologicznych refundowanych przez NFZ.

- Przed gminą duże wyzwanie, ponieważ w pierwszej kolejności trzeba znaleźć stomatologa, wyposażyć gabinet i uzyskać pozytywną opinię powiatowego inspektora sanitarno – epidemiologicznego – dowiedział się w Urzędzie Gminy w Lubiewie portal tuchola.naszemiasto.pl

- Po spełnieniu tych warunków będziemy mogli zwrócić się do NFZ o ogłoszenie dodatkowego konkursu ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych – poinformowali pracownicy Urzędu Gminy.