Taki program, przygotowany przez władze Gminy Kłobucka, nie jest niczym niezwykłym, gdyż tamtejsi włodarze bacznie reagują na potrzeby stomatologiczne dzieci i młodzieży z terenu gminy.

Oto przykład, gdy w woj. śląskim zaczął funkcjonować dentobus, to właśnie władze Kłobucka, jako pierwsze zgłosiły chęć goszczenia na swoim terenie mobilnego gabinetu stomatologicznego.

O dziwo inni nie byli tacy skorzy do korzystania z darmowej pomocy załóg funkcjonujących w dentobusach. W pierwszych dniach pracy gabinetu stomatologicznego na kółkach w zasadzie nie było chętnych do skorzystania z tego typu wsparcia i taka postawa nie była jedynie rezultatem braku informacji, przynajmniej nie tylko.