• Do 2 grudnia lekarze i lekarze dentyści mogą składać podania o zmianę miejsca realizowania stażu podyplomowego na terenie OIL Warszawa
  • Na chętnych czeka 40 miejsc w 29 podmiotach m.in. w Radomiu, Mławie, Ciechanowie
  • Jak wiadomo stażyści walczą o miejsca w Warszawie, tych jednak jest tylko trzy  

Zasady występowania o zmianę miejsca realizowania stażu 

W podaniu o zmianę miejsca odbywania stażu należy wskazać jeden konkretny podmiot, do którego stażysta chce być przeniesiony

Podanie można dostarczyć osobiście do Biura Obsługi Lekarza OIL w Warszawie (ul. Puławska 18, stanowisko nr 1 lub 2) lub przesłać na adres mailowy: staz@oilwaw.org.pl

Przeniesienie miejsca odbywania stażu możne zostać dokonane po ukończeniu stażu cząstkowego, wykorzystaniu urlopu wypoczynkowego, który przysługuje lekarzowi stażyście. Może to nastąpić od pierwszego dnia miesiąca.

40 miejsc wolnych miejsc stażowych

Z zestawienia wynika, że lekarze dentyści mogą liczyć na 40 miejsc stażowych w 29 podmiotach. Wśród nich są tylko trzy jednostki usytuowane w Warszawie, a na pracy w tych właśnie - jak wiadomo – najbardziej zależy stażystom.

Wolne miejsca do odbycia stażu podyplomowego od 1 stycznia 2023 r. na obszarze działania Okręgowej Izby Lekarskiej w Warszawie.