• W 2022 r. o 500 wzrosła liczba lekarzy dentystów w stosunku do 2021 r.
  • Wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł w 2022 r. ok. 59,5 proc., podczas gdy w grupie lekarzy dentystów kobiety stanowiły aż 76,3 proc. lekarzy
  • Najwięcej lekarzy dentystów, pracujących bezpośrednio z pacjentem, w 2022 r. było w woj. łódzkim (11,1), a następnie: podlaskim i mazowieckim (po 10,8) a najmniej w woj.: kujawsko-pomorskim (6,1 na 10 tys. mieszkańców) i warmińsko-mazurskim (6,5)

Liczba lekarzy dentystów wzrosła w rok o 500

W 2022 r. liczba lekarzy dentystów mieszkających w Polsce, posiadających prawo wykonywania zawodu, wyniosła 44,3 tys. (w 2021 r. – 43,8 tys.), przy czym 592 osób posiadało zarówno prawo wykonywania zawodu lekarza, jak i lekarza dentysty.

Najliczniejszą wśród lekarzy dentystów była grupa osób mających prawo wykonywania zawodu w wieku 30–39 lat (21,0 proc. w 2022 r. – o 0,3 proc. więcej niż w 2021 r.), chociaż udział procentowy osób w wieku 50–59 lat był jedynie nieznacznie niższy i wyniósł 20,8 proc. w 2022 r. (o 0,4 p. proc. więcej niż rok wcześniej).

O 500 wzrosła w 2022 r. liczba lekarzy dentystów w stosunku do 2021 r. 

Mężczyźni dentyści są młodsi niż kobiety 

Odnotowano zróżnicowanie struktury wieku mężczyzn i kobiet lekarzy dentystów: wśród mężczyzn dominującą grupę (ok. 25 proc. w obu analizowanych latach 2022 i 2021) stanowiły osoby w wieku 30–39 lat, podczas gdy wśród kobiet dominowały osoby w wieku 50–59 lat (ok. 21 proc.).

Struktura lekarzy dentystów uprawnionych do wykonywania zawodu według płci i grup wieku

Stomatolog zawód sfeminizowany

Podobnie jak w 2021 r. w 2022 r. zaobserwowano feminizację zawodów lekarzy i lekarzy dentystów, znacznie wyraźniejszą w grupie lekarzy dentystów, niż w grupie lekarzy.

W 2022 r. wśród lekarzy odsetek kobiet wyniósł około 59,5 proc., podczas gdy w grupie lekarzy dentystów kobiety stanowiły 76,3 proc..
Wzrost liczby lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem o 2,6 tys. i lekarzy dentystów o 0,1 tys. w 2022 r. w stosunku do 2021 r.
W 2022 r. liczba lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem wyniosła – 35,0 tys. (34,9 tys. w 2021 r.).

Lekarze dentyści pracujący bezpośrednio z pacjentem według płci i grup wieku. Stan na 31 grudnia

Kto pracuje z pacjentem 

Wśród lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2022 r. najwięcej osób należało do grupy wieku 30–39 lat (24,8 proc., rok wcześniej – 24,4 proc.) i była to grupa najliczniejsza także wśród mężczyzn (27,2 proc. a w poprzednim roku – 27,3 proc.).

Wśród kobiet najliczniejszą grupą w analizowanym zawodzie medycznym były osoby w wieku 50–59 lat, które stanowiły 24,9 proc. w 2022 r. w obu analizowanych latach.

Struktura lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem według płci i grup wieku. Stan na 31 grudnia

Analogicznie jak w grupie osób posiadających prawo wykonywania zawodu zaobserwowano feminizację zawodów lekarzy i lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem, wyraźniejszą wśród lekarzy dentystów (74,0 proc. kobiet w 2022 r. – o 0,1 p. proc. więcej w poprzednim roku), niż wśród lekarzy, gdzie kobiety stanowiły powyżej 58 proc. w obydwóch latach.

Wśród lekarzy dentystów najwięcej osób pracowało bezpośrednio z pacjentem w 2022 r. w województwach: mazowieckim (6,0 tys.) i śląskim (3,8 tys.) a najmniej w województwach: opolskim i lubuskim (po 0,7 tys.).

Lekarze dentyści pracujący bezpośrednio z pacjentem według województw. Stan na 31 grudnia

W odniesieniu do liczby mieszkańców – najwięcej lekarzy dentystów pracujących bezpośrednio z pacjentem wystąpiło w 2022 r. w województwach: łódzkim (11,1), a następnie: podlaskim i mazowieckim (po 10,8 lekarzy dentystów) a najmniej w województwach: kujawsko-pomorskim (6,1 lekarzy dentystów na 10 tys. mieszkańców) i warmińsko-mazurskim (6,5).

Dentyści ze specjalizacją

W grupie lekarzy uprawnionych do wykonywania zawodu liczba lekarzy specjalistów wyniosła w 2022 r. 102,9 tys. co stanowiło 64,7 proc. ogólnej liczby lekarzy (w 2021 r. – 101,4 tys., czyli 65,2 proc. ogólnej liczby lekarzy), natomiast wśród lekarzy dentystów liczba specjalistów wyniosła w 2022 r. 8,6 tys. (19,4 proc.), analogicznie jak w roku poprzednim.

Wśród lekarzy pracujących bezpośrednio z pacjentem w 2022 r. było 88,2 tys. specjalistów (66,6 proc.), rok wcześniej – 87,3 tys., podczas gdy w grupie lekarzy dentystów liczba specjalistów wyniosła 6,4 tys. (18,2 proc.) i była o 0,1 tys. wyższa, niż w roku poprzednim (6,3 tys.).

źródło: GUS