• Lekarzy dentystów nie brakuje: teza Barometru zdziwi pacjentów, czekających długimi miesiącami na możliwość leczenia zębów "na NFZ".
  • Pomimo, że lekarzy dentystów nie brakuje, pracodawcy bezskutecznie poszukują chętnych do podjęcia pracy.

Stomatologia: równowaga na rynku pracy 

Na ogólnopolskiej mapie zapotrzebowania stomatologów nie występuję regiony, w których szczególnie brakuje lekarzy dentystów. Nie ma też obszarów, na których w przyszłości spodziewany jest niedobór kadr. Podobna sytuacja dotyczy techników dentystycznych.

Zawody zrównoważone, do których zalicza się lekarz dentysta i technik dentystyczny, to te, w których liczba ofert pracy jest zbliżona do liczby osób zdolnych i chętnych do podjęcia zatrudnienia w danym zawodzie (podaż i popyt równoważą się). To jednak statystyczne uogólnienia. Regionalnie występuję deficyt lekarzy dentystów i techników dentystycznych (kolor żółty i pomarańczowy na mapach).

Dentystów nie brakuje, ale rąk do pracy już tak

Takie ustalenia trudno będzie zrozumieć pracodawcom, którzy bezskutecznie poszukują lekarzy dentystów chętnych do podjęcia pracy. To jest jednak pochodna trwającej walki o podział rynku komercyjnych usług stomatologicznych i wynikająca z niej duża absorpcja fachowej kadry.

Tezy Barometru zdziwią także pacjentów, czekających długimi miesiącami na możliwość leczenia zębów "na NFZ". To są z kolei zagadnienia wynikające z marnych stawek, jakie płaci Fundusz za leczenie stomatologiczne.

Podobne trendy występują na rynku pracy techników dentystycznych (mapy poniżej).

    

Lekarze dentyści: relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców   

 

Lekarze dentyści: zmiana zapotrzebowania na pracowników  

Technicy dentystyczni:  relacja między dostępnymi pracownikami a potrzebami pracodawców 

Technicy dentystyczni: zmiana zapotrzebowania na pracowników