• Przygotowany przez NRL, projekt ustawy o bezpieczeństwie leczenia - kładzie nacisk na działania naprawcze w chwili wystąpienia zdarzenia niepożądanego
  • Medyk nie powinien obawiać się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za ratowania życia pacjenta
  • Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów optują za ideą wprowadzenia rejestru zdarzeń niepożądanych oraz funduszu kompensacyjnego
  • Zaproponowane przepisy są zdecydowanie korzystniejsze dla pacjentów, pomogą im szybko uzyskać odszkodowanie, bez konieczności uczestniczenia w długotrwałym i kosztownym procesie sądowym – uważa Paweł Barucha, wiceprezes NRL  

Nierepresjonowany lekarz, bezpieczny pacjent

Celem wprowadzania ustawy o bezpieczeństwie leczenia powinno być stworzenie warunków sprzyjających odpowiedzialnej pracy lekarzy i lekarzy dentystów, pracy, która zapewniałaby jak największe bezpieczeństwo pacjentom. Ważne jest, by z życia zawodowego lekarzy w jak największym stopniu wyeliminować poczucie napięcia oraz strachu, które z pewnością przyczyniają się do pogorszenia warunków pracy - uważa NRL.  

Projekt ustawy samorządu lekarz i lekarzy dentystów kładzie nacisk na działania naprawcze w chwili wystąpienia zdarzenia niepożądanego. Medyk nie powinien obawiać się pociągnięcia do odpowiedzialności karnej za ratowania życia pacjenta. Stąd właśnie idea wprowadzenia rejestru zdarzeń niepożądanych oraz funduszu kompensacyjnego.  

Ideą projektu NIL jest stworzenie przepisów, dzięki którym pacjenci bez zbędnych formalności otrzymają odszkodowanie, a lekarze będą mieli szansę na analizę i poprawę procesu leczenia, w przypadku wystąpienia zdarzenia niepożądanego.   

Jednym z najważniejszych konsultantów NRL, podczas prac nad samorządowym projektem ustawy o systemie rejestracji zdarzeń niepożądanych i systemie kompensacji zdarzeń medycznych - był prof. Andrzej Zoll.

Szybkie uzyskiwanie przez pacjentów odszkodowania

- Zaledwie 5 procent spraw wszczynanych przeciwko lekarzom ma finał w sądzie. Inaczej mówiąc, 95 procent lekarzy i lekarzy dentystów, posądzonych o błąd w sztuce, niepotrzebnie traci swój bezcenny czas, który mogliby poświęcić pacjentom.

- Nowe przepisy są zdecydowanie korzystniejsze dla pacjentów, pomogą im szybko uzyskać odszkodowanie, bez konieczności uczestniczenia w długotrwałym i kosztownym procesie sądowym – podkreśla Paweł Barucha, wiceprezes Naczelnej Rady Lekarskiej, przewodniczący Komisji Stomatologicznej NRL.

- Lekarze dentyści tak jak lekarze oczekują iż niepowodzenia leczenia, które wystąpiło pomimo zastosowania prawidłowej procedury nie będzie podstawą do wszczynania niepotrzebnego postępowania prokuratorskiego - uważa Paweł Barucha.

Pieniądze dla pacjentów z funduszu kompensacyjnego

- Pieniądze będą wypłacone bezpośrednio z funduszu kompensacyjnego utworzonego w tym celu. Do tej pory nie ma żadnego rozwiązania skutecznego za wyjątkiem postępowania sądowego, które by taką rekompensatę umożliwił - przekonuje wiceprezes NRL. 

- Zachęcam koleżanki i kolegów lekarzy, lekarzy dentystów i wszystkich pracowników ochrony zdrowia do zapoznania się z naszym projektem i jego poparciem. Dzięki tej regulacji - w razie zajścia zdarzenia niepożądanego - w którym ucierpiał pacjent najważniejsze będzie szybkie naprawienie szkody - zaapelował Paweł Barucha.