• Zaniedbania w opiece stomatologicznej będą miały dalekosiężne skutki, Prezydium NRL apeluje do rządu o przeprowadzenie debaty nad stanem stomatologii.
  • Nieleczone choroby jamy ustnej mogą prowadzić do powstawania wielu chorób ogólnych.
  • W populacji dorosłych Polaków próchnica zębów dotyka 99,9 proc. osób, nie lepiej jest wśród dzieci i młodzieży.
  • Potrzebne jest finansowanie opieki stomatologicznej zgodnie z realnymi kosztami leczenia.

 

 

Rażąca bezczynność władz coraz bardziej niepokoi. Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej apeluje o przeprowadzenie na forum sejmowej Komisji Zdrowia debaty nad stanem lecznictwa stomatologicznego w Polsce. Informowaliśmy już o tej inicjatywie samorządu lekarskiego.

Wypychanie stomatologii poza system świadczeń gwarantowanych 

Nieleczona próchnica zębów i jej następstwa prowadzą do powstawania procesów patologicznych w obrębie jamy ustnej, które mogą leżeć u podłoża wielu chorób ogólnych. Tymczasem  finansowanie stomatologii w Polsce dramatycznie odbiega od realiów działalności leczniczej.
Skutek? Placówki stomatologiczne utraciły możliwość należytej opieki stomatologicznej w ramach świadczeń finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

W dobie zawirowań gospodarczych, inflacji, wzrostu kosztów utrzymania rodzin pozbawienie obywateli realnej, podstawowej opieki stomatologicznej jest bardzo niebezpieczne, a dramatyczne skutki takich działań mogą być odczuwane przez wiele lat, ostrzega Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej.

Rząd nie robi nic, by kryzys w stomatologii zmniejszyć

Światowa Federacja Dentystyczna wskazuje, że próchnica zębów jest jedną z najpowszechniejszych chorób na świecie i że aż 90 proc. populacji zmaga się z problemami jamy ustnej. Polskie dane epidemiczne, uzyskane z badań prowadzonych przez Ministerstwo Zdrowia w ramach programu „Monitoring Zdrowia Jamy Ustnej” - pokazują, że 99,9 proc. Polaków w wieku 35-44 lat ma próchnicę zębów. Niestety, niewiele lepsze statystki dotyczą stanu zdrowia jamy ustnej  dzieci i młodzieży, ubolewa NRL.