• FDI wyraża głębokie zaniepokojenie konfliktem w Ukrainie.
  • FDI solidaryzuje się ze społecznością ochrony zdrowia i narodowymi stowarzyszeniami stomatologicznymi.
  • FDI podkreśla konieczność kontynuowania usług medycznych bez jakiejkolwiek ingerencji.

Ochrona lekarzy dentystów przed atakami 

W apelu FDI pisze m.in. co trzeba robić, oczywiście nie ma odpowiedzi na pytanie jak to zrobić:

Placówki medyczne i pracownicy ochrony zdrowia nie mogą stać się celami wojskowymi.

Należy zapewnić ochronę pracowników ochrony zdrowia, w tym dentystów i zespołów dentystycznych. Należy zagwarantować bezpieczeństwo personelu medycznego i nie należy uniemożliwiać pracownikom służby zdrowia wykonywania ich obowiązków zawodowych.

Prezydent FDI, prof. Ihsane Ben Yahya, pisze: W czasach konfliktów zbrojnych i niepokojów społecznych należy zezwolić na kontynuowanie usług medycznych bez jakiejkolwiek ingerencji.

Obowiązek leczenia stomatologicznego 

FDI twierdzi, że dentyści i zespoły dentystyczne muszą bezpiecznie realizować obowiązek opieki medycznej. Należy podjąć wszelkie środki, aby zapewnić pacjentom i poszkodowanym bezpieczny dostęp do opieki zdrowotnej. Moje najgłębsze myśli i modlitwy są z moimi ukraińskimi kolegami, z którymi solidaryzuję się.

FDI potępia użycie siły wobec placówek medycznych i podkreśla, że uniemożliwianie dentystom i innym świadczeniodawcom wykonywania ich obowiązków wyraźnie narusza prawo międzynarodowe, w szczególności Konwencję Genewską i jej protokoły dodatkowe. Naraża również życie niezliczonych cywilów.

FDI wzywa do poszanowania pracy świadczeniodawców i neutralności instytucji opieki zdrowotnej.