•  W wielu przypadkach uchodźcy mają ograniczony dostęp do lekarzy dentystów, a także do profilaktyki stomatologicznej.
  • FDI stoi na stanowisku, że dobry stan zdrowia jamy ustnej nie jest przywilejem, ale podstawowym prawem człowieka.
  • Powstały wytyczne, które mają pomóc klinicystom i innym podmiotom podjąć działania zmierzające do poprawy zdrowia jamy ustnej uchodźców na całym świecie.
  • Ludzie ci cierpią z powodu chorób jamy ustnej, nie tylko dlatego, że nie mają dostępu do dentysty. Przeszkodą jest też wysoki koszt leczenia, ale i niski poziom wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej.

 Światowa Federacja Stomatologiczna publikuje wytyczne, które mają pomóc klinicystom i innym podmiotom  planować i wdrażać skuteczne strategie mające na celu poprawę zdrowia jamy ustnej uchodźców na całym świecie.

Sytuacja uchodźców budzi największe zaniepokojenie FDI. Przygotowany projekt promocji i opieki nad zdrowiem jamy ustnej uchodźcy służy wzmocnieniu infrastruktury usług dentystycznych oferowanych uchodźcom, podkreśla FDI.

Barierą może być wysoki koszt leczenia, brak dentystów i brak ubezpieczenia stomatologicznego, ale także niski poziom wiedzy na temat zdrowia jamy ustnej oraz inne przeszkody natury kulturowej i psychologicznej.

- Aby poprawić zdrowie jamy ustnej uchodźców, szczególną uwagę należy zwrócić na edukację, podnoszenie świadomości, opracowywanie najlepszych praktyk i propagowanie zmiany polityki  – powiedziała prof. Elham Kateeb, z Al-Quds University w Jerozolimie, główna autorka przewodnika.

Wytyczne Światowej Federacji Stomatologicznej mają na celu:

- zwiększanie zdolności pracowników służby zdrowia i pracowników społecznych do zapewnienia uchodźcom dostępu do opieki stomatologicznej,
- wpływanie na istniejące ustawodawstwo w zakresie świadczenia usług stomatologicznych dla uchodźców,
- wspieranie interwencji profilaktycznych i terapeutycznych, które poprawią stan zdrowia jamy ustnej uchodźców.

Dobry stan zdrowia jamy ustnej nie jest przywilejem, ale podstawowym prawem człowieka. Zdrowa jama ustna to warunek  niezbędny dla ogólnego zdrowia i dobrego samopoczucia na każdym etapie życia. Tymczasem, jak podkreśla FDI, miliony ludzi nie mają dostępu do podstawowej opieki stomatologicznej.

Uchodźcy, to grupa ludzi najbardziej narażonych na różnego typu zagrożenia. FDI wyraża solidarność z uchodźcami i podkreśla znaczenie zapewnienia im dostępu do niezawodnej opieki stomatologicznej na dobrym poziomie.