• Doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny, który ma się odbyć w Sydney w Australii 24 - 27 września 2023 r. koliduje z obchodzonym w judaizmie ważnym świętem Jom Kippur
  • FDI oraz ADA wyrażają ubolewanie z powodu niezamierzonej  koincydencji dat 
  • Organizatorzy World Dental Congress 2023 próbują wprowadzić rozwiązania, które mają zminimalizować problemy związane z niefortunnym terminem Kongresu  

Zły termin Światowego Kongresu Stomatologicznego

FDI World Dental Federation (FDI) i Australian Dental Association (ADA) złożyły najszczersze przeprosiny z uwagi na fakt, że doroczny Światowy Kongres Stomatologiczny, który ma się odbyć w Sydney w Australii 24 - 27 września 2023 r. koliduje z obchodzonym w judaizmie ważnym świętem Jom Kippur.

FDI i ADA tłumaczą, że pandemia doprowadziła do bardzo ograniczonej dostępności dat tegorocznego Kongresu, który został przełożony z 2021 r.

FDI i ADA przyznają jednocześnie, że została naruszona podstawowa wartość integracji i należy w tej sytuacji zrobić wszystko, aby uniknąć takich sytuacji w przyszłości.

Próba naprawy błędu. Zmiany w organizacji Kongresu   

- Wyciągnęliśmy wnioski z tej niefortunnej sytuacji i zobowiązaliśmy się do natychmiastowej i gruntownej analizy wszystkich przyszłych kongresów, spotkań i wydarzeń, aby uniknąć dat o znaczeniu religijnym. Jom Kippur jest naprawdę szanowany – zapewniają FDI i ADA.

Organizatorzy Kongresu planują m.in.:

  • przesunięcie ceremonii otwarcia, aby nie dopuścić do kolizji z postem Jom Kippur;
  • przedłużenie targów każdej nocy, aby dentystom, partnerom, wystawcom i współpracownikom zrekompensować czas nieobecności na wystawie;
  • dostosowanie głównego programu naukowego, tak aby zapewnić wykładowcom możliwość obchodzenia Jom Kippur

Organizatorzy Kongresu przyznają, że może to nie być idealne rozwiązanie dla społeczności żydowskiej i obiecują, działania, które nie dopuszczą do powtórzenia się takiej sytuacji w przyszłości.