• Uchodźcy to najbardziej poszkodowana grupa ludzi. Mają ograniczony dostęp do edukacji zdrowotnej, profilaktyki chorób jamy ustnej oraz opieki stomatologicznej.
  • Zdrowie jamy ustnej jest podstawowym prawem człowieka, ale w ocenie FDI nadal za mało się dzieje, by je zapewnić dla uchodźców i innych grup społecznych.
  • Przyczyny problemu to wysokie koszty leczenia zachowawczego, ograniczony dostęp do usług dentystycznych  i bariery językowe.

Badania wykazały że potrzeby leczenia stomatologicznego wśród uchodźców są  często dużo wyższe niż  najbardziej pokrzywdzonej grupy społecznej w kraju ich  przyjmującym, dowodzi Światowa Federacja Dentystyczna (FDI).

Największe problemy nękające uchodźców to: 
- próchnica zębów,
- choroba przyzębia,
-zmiany w jamie ustnej,
- urazy zębów.

Uchodźcy mają zęby wyrywane a nie leczone

Uchodźcy mają niewielkie szanse na dostęp do opieki stomatologicznej, a ich pierwszy kontakt często ma na celu złagodzenie bólu.

Każdy etap migracji  niesie ze sobą ryzyko zdrowotne. Wszelkie istniejące wcześniej problemy ze zdrowiem mogą się nasilić pod wpływem trudnych warunków życia i braku dostępu do usług medycznych.  Generalnie w obozach dla uchodźców brakuje personelu dentystycznego. Podczas migracji status prawny najczęściej decyduje o tym, do jakich usług uchodźcy mają dostęp. Tak więc istnieje wiele barier, które należy pokonać, jeśli naprawdę chcemy zapewnić wszystkim zdrowie jamy ustnej, podkreśla FDI.

Jeśli zwrot kosztów nie pokrywa kosztów opieki stomatologicznej lub pokrywa tylko częściowo, to uchodźcy niechętnie skorzystają z usług stomatologicznych.

Ponadto w krajach przyjmujących, poza ceną, głównymi wyzwaniami mogą być długi czas oczekiwania, brak ubezpieczenia dentystycznego i bariery językowe, podkreśla FDI. 

FDI działa, by sytuację uchodźców odmienić

Światowa Federacja Dentystyczna rozpoczęła w 2018 r. projekt promocji zdrowia jamy ustnej i opieki nad uchodźcami. Założenia projektu to wsparcie w łączeniu doświadczeń i  rozwiązań stosowanych w różnych krajach w kwestii zapewniania im opieki stomatologicznej. Docelowo mają być opracowane  w zalecenia kliniczne, polityczne i społeczne, z zastosowaniem najlepszych praktyk, by  poprawić stan zdrowia jamy ustnej tej grupy ludzi.

Tu można znaleźć  więcej informacji i wskazówek FDI  na temat promowania zdrowia jamy ustnej dla uchodźców.