•  Według szacunków WHO ponad 1 miliard ludzi jest w trakcie migracji, czyli 1/7 całej światowej populacji  
  • Na tę liczbę składa się 281 milionów ludzi, próbujących zmienić kraj zamieszkania, zaś 84 miliony zostało zmuszonych do opuszczenia swojego kraju  
  • FDI  apeluje o poprawę dostępu do leczenia stomatologicznego dla uchodźców, gdyż często jedynym zabiegiem, z którego korzystają jest ekstrakcja zębów

Zdrowie jamy ustnej to podstawowe prawo dla każdego

Na całym świecie ponad miliard ludzi jest w trakcie migracji w poszukiwaniu lepszych warunków do życia. Niestety, grupy szczególnie wrażliwe, takie jak uchodźcy, migranci i inne osoby pozostające poza miejscem zamieszkania, często borykają się z brakiem opieki stomatologicznej i są bardziej narażone na rozwój chorób dziąseł i zębów.

Jedynym zabiegiem, z którego korzystają uchodźcy jest ekstrakcja, zamiast leczenia i odbudowy zęba. Nie może się dziać inaczej, skoro nie mają dostępu do opieki stomatologicznej i brakuje im środków na opłacenie leczenia.

Obecne systemy opieki zdrowotnej muszą rozwiązać ten problem i zwiększyć dostęp do opieki stomatologicznej dla grup szczególnie wrażliwych poprzez integrację z ogólnymi systemami opieki zdrowotnej, podkreślają eksperci FDI.

Wytyczne FDI i Lancet Migration

Powstały wytyczne dotyczące polityki skierowane do decydentów, rządów i systemów opieki zdrowotnej oraz organizacji pozarządowych i organizacji charytatywnych, a także naukowców i instytucji badawczych.

Ten dokument wskazuje na pilną potrzebę podjęcia działań w celu zmniejszenia nierówności w zakresie zdrowia jamy ustnej w grupie migrantów i uchodźców.  Światowy Dzień Uchodźcy, który przypadał w tym roku na 20 czerwca  to doskonała okazja, aby rozpocząć kampanię na ten temat i zachęcić wszystkich, którzy mogą pomóc w działaniach zgodnie z zaleceniami zawartymi w komunikacie wydanym przez FDI.

Podkreślając, że konieczne jest zdecydowane i spójne działanie w celu poprawy zdrowia jamy ustnej osób próbujących zmienić kraj pobytu poprzez kompleksowe, uniwersalne podejście do systemu opieki zdrowotnej,  podkreślono obecne luki w systemie.

Jakie działania są potrzebne, by sytuacja migrantów zmieniła się

  • zwiększenie odpowiednich systemów nadzoru epidemiologicznego,
  • edukacja w zakresie zdrowia jamy ustnej,
  • dostęp do opieki stomatologicznej,
  • dostęp do technologii cyfrowych.