• Jaka powinna być rola lekarzy dentystów w walce z nałogiem nikotynowym - podsumowują zalecenia przyjęte przez Zgromadzenie Ogólne FDI, które odbyło się we wrześniu 2021 r. w Sydney, w Australii. 
  • Dentysta w codziennej praktyce stomatologicznej powinien aktywnie uczestniczyć w zwalczaniu nikotynizmu poprzez edukowanie pacjentów oraz udział w lokalnych akcjach nagłaśniających potrzebę rzucania palenia.
  • Nie mniej ważną rolę FDI przydziela krajowym towarzystwom stomatologicznym.
  • Uczelnie kształcące dentystów powinny wprowadzić do programu zajęcia na temat szkodliwości różnych produktów tytoniowych oraz nowoczesnych metod walki z nałogiem.

Dentyści i inni pracownicy zespołu stomatologicznego, którzy stykają się z użytkownikami tytoniu, mogą ich skutecznie zniechęcać palenia.

Ten cel mogą już spełniać nawet krótkie porady udzielane podczas wizyt w gabinecie dentystycznym.

Na czym ma polegać walka z nikotynizmem w praktyce dentysty

FDI zaleca:

- by dentyści pytali wszystkich pacjentów o to, czy używają tytoniu , a w przypadku zidentyfikowania palacza, należy doradzać rzucenie palenia; 
- nikotynizm został uznany za chorobę, pacjentowi trudno podjąć skuteczne działania ograniczające palenie bez fachowej pomocy medycznej, zatem dentysta może palacza kierować do klinik, w których może skorzystać z odpowiednich metod leczenia uzależnienia od tytoniu;
- ważne, by jednocześnie uświadamiać, że nie jest dobrym wyborem zastępowanie tradycyjnych papierosów e-papierosami, brakuje bowiem dowodów, że są one bezpieczne, a na domiar złego produkty te przyczyniają się do  rozpoczęcia palenia papierosów  przez coraz młodsze osoby;
- dentyści powinni przejść szkolenie  w zakresie odzwyczajania się od palenia tytoniu, by nie tylko być na bieżąco z aktualnymi metodami i spełniać dobrze swoją rolę w praktyce dentystycznej, ale też  współpracować z interdyscyplinarnymi zespołami walczącymi z nikotynizmem;
-  dbali by ich ich środowisko pracy (np. szpitale, kliniki dentystyczne itp.) było  wolne od tytoniu i dymu;
- organizowali i uczestniczyli w lokalnych programach rzucania palenia tytoniu (np. szkolenia dla wolontariuszy w zakresie rzucania palenia, programy rzucania palenia w szkołach itp.) w ramach profilaktyki podstawowej;
- pomagali w nagłaśnianiu działań antytytoniowych oraz zniechęcali do używania szkodliwych alternatyw tytoniu.

Rola uczelni stomatologicznych:

- edukowanie studentów na temat różnych wyrobów tytoniowych i ich szkodliwości dla zdrowia, włączenie do programu studiów szkolenia w zakresie technik rzucania palenia tytoniu;
- stworzenie środowiska wolnego od tytoniu w  budynkach uczelnianych i na kampusach, zachęcanie pracowników i studentów do rzucenia palenia;
-  promocja zdrowia jamy ustnej poprzez zaprzestanie palenia tytoniu, co najskuteczniej zapobiega chorobom niezakaźnym i chorobom jamy ustnej,  szczególnie raka jamy ustnej.

Rola krajowych towarzystw stomatologicznych:

- zachęcanie decydentów do zwiększania świadomości społecznej na temat szkód wyrządzanych przez wyroby tytoniowe, zwłaszcza dla zdrowia jamy ustnej, poprzez reklamy i kampanie;
-działania na rzecz społecznych uwarunkowań zdrowia i zachowań prozdrowotnych;
- informowanie o udanych innowacjach i działaniach na rzecz zaprzestania palenia tytoniu wśród personelu dentystycznego i medycznego;
-  zachęcanie gabinetów dentystycznych do angażowania się w działania związane z rzucaniem palenia tytoniu;
- doradzanie rządom, by w włączać poradnictwo i terapię antynikotynową do  pakietu świadczeń gwarantowanych.

Piśmiennictwo

Wytyczne dotyczące wdrażania art. 14 FCTC WHO. Genewa, Światowa Organizacja Zdrowia, 2010.  
Monografia WHO na temat zaprzestania palenia tytoniu 
- Attar-Zadeh D, Baxter N, Bobak A, Cheeseman H. Inc; 2019. PCRS Praktyczne przewodniki dla klinicystów diagnozowania i leczenia uzależnienia od tytoniu 
- Światowa Organizacja Zdrowia. Elektroniczne systemy dostarczania nikotyny i elektroniczne systemy beznikotynowe, oświadczenie WHO; 2016. Załączniki do raportu  
- Światowa Organizacja Zdrowia. Arkusz informacyjny podgrzewanych wyrobów tytoniowych (HTP); 2018. 
- Światowa Organizacja Zdrowia. Raport WHO na temat globalnej epidemii tytoniu w 2021 r.: dotyczy nowych i pojawiających się produktów; 2021.