• Światowa Federacja Dentystyczna FDI czeka do 30 kwietnia na zgłoszenia w konkursie uświetniającym obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (WOHD 20 marca)
 • Nagrody WOHD zostaną przydzielone w sześciu kategoriach: największa aktywność edukacyjna, najlepsza kampania medialna, najbardziej oryginalna aktywność, najlepsza kampania w mediach społecznościowych, najlepsze zdjęcie, najlepsza kampanię prowadzoną przez praktykę dentystyczną lub inną placówkę opieki zdrowotnej
 • Ceremonia wręczenia nagród Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej zorganizowana będzie podczas Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI we wrześniu 2023 r. 

Światowa Federacja Dentystyczna FDI zaprasza wszystkich, którzy w jakikolwiek sposób uświetnili obchody Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej (WOHD 20 marca) do przeslania sprawozdań, w celu wybrania najbardziej wartościowej kampanii. To ostatni etap świętowania WOHD.

Promując WOHD FDI chce zachęcić ludzi do dbania o zdrowie jamy ustnej, aby każdy człowiek mógł cieszyć się uśmiechem przez całe życie.

FDI czeka na prace w konkursie WOHD 

Zasady udziału w konkursie:

 • Raporty ze zrealizowanych kampanii trzeba przesłać do 30 kwietnia.
 • Sprawozdania będą oceniane przez zespół zadaniowy WOHD, grupę ekspertów ds. zdrowia jamy ustnej kierujących i nadzorujących WOHD.
 • Każdego roku FDI przyznaje sześć nagród Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej. Honorowani są nim ci, którzy zorganizowali najlepsze kampanie.
 • Nagrody WOHD zostaną przydzielone w sześciu kategoriach:
  Tylko dla członków FDI (narodowe stowarzyszenia stomatologiczne):
  Największa aktywność edukacyjna - tę nagrodę wspiera globalny partner FDI, firma Unilever.
  Najlepsza kampania medialna – tę nagrodę wspiera globalny partner FDI, firma Smile Train.
  Tylko dla stowarzyszeń studentów stomatologii:
  Najbardziej oryginalna aktywność – tę nagrodę wspiera globalny partner FDI, Dentsply Sirona.
  Najlepsza kampania w mediach społecznościowych – tę nagrodę wspiera globalny partner, firma Haleon.
  Pracownicy ochrony zdrowia, zajmujący się stomatologią, a także inne osoby związane z branżą mogą przesłać:
  Najlepsze zdjęcie firmowe.
  Najlepszą kampanię prowadzoną przez praktykę dentystyczną lub inną placówkę opieki zdrowotnej.
 • W każdej kategorii nagród wybierany jest jeden zwycięzca.
 • Zwycięzcy zostaną powiadomieni o wyborze na przełomie czerwca i lipca.
 • Ceremonia wręczenia nagród Światowego Dnia Zdrowia Jamy Ustnej zorganizowana będzie podczas Światowego Kongresu Stomatologicznego FDI we wrześniu 2023 r.

Nagrody WOHD

 Nagrody dla członków FDI i stowarzyszeń narodowych: 

 • Jedna bezpłatna rejestracja, uprawniająca do udziału w Światowym Kongresie Stomatologicznym FDI.
 • Przelot w obie strony (klasa ekonomiczna) i zakwaterowanie na cały czas trwania Kongresu.
 • Świadectwo uznania.
 • Promocja zwycięskiej działalności.

Nagrody dla pracowników ochrony zdrowia, zajmujących się stomatologią oraz związanych w inny sposób z branżą:

 • Produkty marki WOH.
 • Świadectwo uznania.
 • Szeroka promocja zwycięskiej działalności.

Algorytm zgłaszania prac konkursowych