• Program "Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025" realizowany jest w poradniach stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku
 • Uczniowie SP nr 9 w Słupsku przybyli na przegląd stomatologiczny w maseczkach To nie spodobało się internautom. Na dyrektorkę szkoły wylała się fala hejtu 
 • Z bezpłatnych przeglądów stomatologicznych oraz świadczeń profilaktyki stomatologicznej mogą skorzystać dzieci zameldowane na pobyt stały lub czasowy na terenie Słupska
 • Realizowane są m.in. świadczenia profilaktyki stomatologicznej w postaci lakowania lub wypełnienia bruzd zębowych szóstych u dzieci w wieku 9 lat

Do dentysty w maseczkach 

Uczniowie klasy trzeciej Szkoły Podstawowej nr 9 w Słupsku poddani zostali profilaktycznemu przeglądowi stomatologicznemu w Poradni Stomatologicznej przy ulicy Tuwima w ramach programu polityki zdrowotnej "Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022-2025". Uczniowie poddani zostali przeglądowi dentystycznemu oraz zapoznali się z wyposażeniem i organizacją pracy gabinetu stomatologicznego.

Nieoczekiwanie informacja ta wywołała falę nienawiści w internecie. Powód? Obecność dzieci u dentysty w maseczkach.

Cała sytuacja wydarzyła się w przychodni rejonowej przy ul. Tuwima 37

Wśród wielu komentarzy napiętnujących dyrektorkę szkoły za podporządkowanie się obowiązującym przepisów, były i takie:

 • szmaty na ryj i żreć robaki, bo tak każe rząd;
 • dyrektorkę na taczkę i do gnojówki;
 • ta dyrektorka to też z gangu bandyckiego;
 • tacy debile wykonujący polecenia globalnych psychopatów powinni być napiętnowani.

Wyzywana kobieta Joanna Michalak tak odniosła się do nagonki:

Aby uciąć hejt, który wylewa się na naszą placówkę informujemy - rodzice uczniów wyrazili zgodę na wizytę u stomatologa. Dodatkowo otrzymali wiadomość na Librusie z informacją, że w poradni obowiązuje noszenie maseczek i sami wyposażyli swoje dzieci w maseczki. Nie dostaliśmy żadnej informacji ani sprzeciwu od rodziców. Tym bardziej nie rozumiemy całej sytuacji.

- W całym moim 40-letnim życiu nie zostałam tak sponiewierana, wyzwana, poniżona, jak przez ostatnie pięć dni. Tyle pomyj wylano na mnie za to, że uczniowie mojej szkoły byli na przeglądzie dentystycznym w poradni i podczas wizyty - na korytarzu - mieli założone maseczki – tak całą sytuację dla gp24.pl skomentowała dyrektorka szkoły.u

O wydarzeniu dyrektorka powiadomiła prezydent Słupska (szkoła jest jednostką samorządową).

Założenia programu polityki zdrowotnej

Przypomnijmy, że program polityki zdrowotnej „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w Słupsku na lata 2022 - 2025” jest finansowany z budżetu miasta.

Program „Profilaktyka próchnicy zębów u dzieci w wieku przedszkolnym i młodszym wieku szkolnym w Mieście Słupsku na lata 2022 - 2025” finansowany jest z budżetu Słupska.

Program profilaktyczny realizowany jest w poradniach stomatologicznych SPMZOZ w Słupsku:

 • Przychodnia rejonowa ul. Tuwima 37
 • Przychodnia rejonowa ul. 11 Listopada 7

Cele programu profilaktycznego
Poprawa stanu zdrowia jamy ustnej u dzieci uczestniczących w programie obejmuje:

 • podniesienie lub utrzymanie wiedzy w zakresie zachowań prozdrowotnych, czynników ryzyka i działań profilaktycznych w zakresie próchnicy u dzieci i ich rodziców (opiekunów prawnych);
 • doprowadzenie do zwiększenia liczby dzieci stosujących prawidłowe techniki higieny jamy ustnej.

Uczestnicy programu profilaktycznego

Program obejmuje:

 • dzieci w wieku 3 - 7 lat (działania edukacyjne);
 • dzieci w wieku 8 - 9 lat (działania edukacyjne oraz przeglądy stomatologiczne);
 • dzieci w wieku 9 lat (świadczenia profilaktyki stomatologicznej, w postaci lakowania lub wypełniania zębów szóstych);
 • rodziców (opiekunów prawnych).

Działania informacyjno - edukacyjne:

 • Działania edukacyjne dzieci będą odbywać się w przedszkolach i szkołach oraz innych placówkach szkolnych (po wcześniejszym umówieniu terminu z dyrekcją placówki i otrzymaniu pisemnej zgody na udział w programie przez dyrektorów placówek).
 • Działania edukacyjne dla rodziców (opiekunów prawnych) będą dotyczyć m. in.: uświadamiania, jak ważne są działania profilaktyczne zapobiegające powstawaniu próchnicy i jej konsekwencji zdrowotnych.