• Lek. dent. Ewa Chmielewska ponownie konsultantem wojewódzkim w dziedzinie ortodoncji
  • Lek. dent. Anna Lewandowska została konsultantem w zakresie stomatologii dziecięcej 
  • Do zadań konsultantów wojewódzkich należy m.in. wnioskowanie do okręgowych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych oraz opiniowanie wniosków jednostek o prowadzenie stażu podyplomowego

Konsultanci w dziedzinie stomatologii. Nominacje z 23 maja

Konsultantom medycznym (tym nowo mianowanym i tym dotychczasowym, a powołanym na kolejną kadencję) - akty nominacyjne wręczył 23 maja wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Wśród nominowanych na terenie województwa kujawsko-pomorskiego znalazła się po raz kolejny lek. dent. Ewa Chmielewska, ponownie pełnić będzie funkcję konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie ortodoncji. Lek. dent. Anna Lewandowska została powołana na konsultanta w zakresie stomatologii dziecięcej.

 - Bardzo dziękuję państwu i cieszę się, że przyjęliście obowiązek bycia konsultantem. Co oznacza również, że osiągnęliście w swojej dziedzinie ogromne sukcesy  i tego państwu gratuluję, mówił podczas wręczania nominacji wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.

Lek. dent. Anna Lewandowska odbiera nominację na konsultanta wojewódzkiego w dziedzinie stomatologii dziecięcej

Jak podkreślał w swoim wystąpieniu: rola konsultantów jest szczególna, (...) bo po pierwsze jesteście tutaj razem z nami przy pracy nad ważnymi dokumentami strategicznymi dla województwa, jeżeli chodzi o kwestię ochrony zdrowia. Mapy potrzeby zdrowotnych czy plan transformacji bez konsultantów wojewódzkich nie mają racji bytu. Jesteście odpowiedzialni za planowanie specjalizacji, to też jest bardzo ważne zadanie i przedsięwzięcie. Za to również państwu dziękuję i również często, co akurat nie jest już zadaniem Urzędu Wojewódzkiego, ale wy jako konsultanci medyczni jesteście pytani w trudnych sprawach związanych z kłopotami w wyniku leczenia i badania błędów medycznych(...) Zatem waga państwa decyzji i zaangażowania w pracę jest ogromna, mówił wojewoda gratulując powołanym konsultantom.

Zadania konsultantów wojewódzkich w medycynie

Konsultantów wojewódzkich powołuje wojewoda w porozumieniu z ministrem zdrowia.

  • Do ich obowiązków należy opiniowanie wniosków jednostek ubiegających się o wpisanie na listę jednostek organizacyjnych uprawnionych do prowadzenia specjalizacji.
  • Konsultanci występują z wnioskami do okręgowych samorządów zawodowych o przeprowadzenie kontroli jakości udzielanych świadczeń zdrowotnych.
  • Na wniosek wojewody, wydają opinię o spełnianiu przez placówkę warunków do udzielania świadczeń.
  • Do ich zadań należy także wydawanie, na podstawie przeprowadzonej kontroli, opinii o spełnianiu przez jednostkę warunków do prowadzenia stażu podyplomowego, a także opinii dotyczącej sposobu realizacji stażu lub specjalizacji.