Temat doraźnej pomocy stomatologicznej wywołał gorącą dyskusję wśród radnych. Przypomnijmy, sekretarz Miasta Kielce zwrócił się do zarządu powiatu o spotkanie w sprawie zorganizowania pomocy stomatologicznej na terenie Kielc, w powiatowych jednostkach ochrony zdrowia.

Temat ten kontynuował  radny Robert Kaszuba:  Na terenie naszego województwa nikt nie świadczy tego typu pomocy. Jest jeden podmiot w Starachowicach. Brak dostępności do usług stomatologicznych dzieci, młodzieży i osób dorosłych jest dużym problemem. Proponuję, aby doszło do spotkania i zastanowienia się, jak pomóc  mieszkańcom. Powiat na terenie miasta Kielce ma swoje obiekty, uważam, że dla dobra wszystkich taką pomoc można zorganizować.

Argumenty radnego odpierał członek zarządu powiatu Stefan Bąk: Powiat kielecki ma zabezpieczoną opiekę stomatologiczną, którą na terenie gmin realizują Podstawowe Zakłady Opieki. Jak do tej pory, nie mieliśmy żadnego sygnału, aby zabezpieczyć pogotowie dla stomatologii. O problemie miasta  dowiedzieliśmy się z prasy - mówił Stefan Bąk.

- W budżecie nie mamy pieniędzy, które moglibyśmy przeznaczyć na stomatologię. Skoro to problem całego województwa, to dlaczego żąda się, żeby powiat kielecki wyłożył własne pieniądze? Uważam, że nie jest to problem tylko naszego powiatu, a pieniądze z NFZ są zbyt małe, by te usługi uruchomić - argumentował Stefan Bąk.

Członek zarządu powiatu  wyjaśnił, że w ciągu trzech lat na ochronę zdrowia wydano pozyskane pieniądze i z budżetu powiatu w wysokości około 30 mln zł. 200 tys. zł przeznacza się co roku do Powiatowego Centrum Usług Medycznych na tzw. pożyczkę, która potem jest umarzana. Z jednostki tej i poradni specjalistycznych, do których także dokłada się pieniądze, korzystają mieszkańcy Kielc.

Radny Sylwester Kasprzyk jest za zorganizowaniem pomocy stomatologicznej, ale nie w takiej formie, którą proponują Kielce. - To słuszna i dobra koncepcja, ale czy Kielce mają konkretne propozycje, rozwiązania i czy za deklaracjami idą konkrety? – dopytywał.  - Nie weźmiemy na swoje barki zorganizowania takiego punktu, bo miasto chce. Muszą być konkrety, a przede wszystkim pieniądze - dodał.

Kielce: radzą jak uruchomić doraźną pomoc stomatologiczną
Doraźna pomoc stomatologiczna: OW NFZ w Kielcach szuka świadczeniodawcy
Kto ma załatwić mieszkańcom Kielc doraźną pomoc stomatologiczną?