Kierownictwo ERO - Europejskiej Regionalnej Organizacji Światowej Federacji Dentystycznej (European Regional Organization of the FDI World Dental Federation) spotkało się 11 lipca w Gdańsku. ERO, której prezydenturę w 2016 r. obejmie Anna Lella, opublikowała kilka stanowisk, wśród nich jest i to dotyczące roli, jaką powinno odgrywać w funkcjonowaniu FDI Zgromadzenie Ogólne (General Assembly). GA stanowi najwyższą władzę ustawodawczą FDI, odbywa regularne spotkania podczas corocznego światowego kongresu FDI (najbliższy w Bangkoku, kolejny w 2016 r. - w Poznaniu).

Kierownictwo ERO uznało, że konieczne jest wystosowanie apelu o zachowanie przez Zgromadzenie Ogólne FDI wiodącej roli w podejmowaniu zasadniczych decyzji w imieniu FDI. Nie wolno dopuścić do sytuacji, aby znaczenie i pozycja Zgromadzenia Ogólnego została ograniczona – czytamy  w raporcie zarządu  ERO.

Komentarz - Anna Lella:

Dyskusję wywołał list – sondaż przeprowadzony przez FDI, dotyczący  przeglądu dotychczasowego zarządzania.  Znalazły się tam m.in. projekty zakładające, że wybory członków Stałych Komitetów FDI byłyby dokonywane tylko przez Radę, a przewodniczący danego komitetu - także przez radę FDI, a nie - jak dotychczas - odpowiednio przez Zgromadzenie Ogólne i członków danego komitetu.

Ankieta konstruowała również inne zasady zapewnienia różnorodności geograficznej w składzie Rady, ale nie powiązane z regionalnymi organizacjami FDI.

Zdaniem członków Zarządu ERO, demokratyczna rola Zgromadzenia Ogólnego nie powinna być pomniejszona. Zgromadzenie Walne delegatów FDI  jest najwyższym organem w strukturze FDI , moc decyzyjna powinna  pozostać w tym organie.