PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

ERO FDI a sprawa polska - dr Philippe Rusca odpowiada na pytania infoDENT24.pl

ŁS
29-05-2013, 00:04
dr Philippe Rusca, prezydent ERO-FDI
dr Philippe Rusca, prezydent ERO-FDI
System kształcenia dentystów, opłaty za usługi, poziom finansowania stomatologicznych świadczeń przez sektor publiczny, problemy z wybielaniem zębów? O tym m.in. mówi w ekskluzywnym wywiadzie, udzielonym infoDENT24.pl, dr Philippe Rusca, nowy prezes ERO-FDI (European Regional Organisation of the Federation Dentaire Internationale). Większość zagadnień dotyczy polskiej branży stomatologicznej.

Mirosław Stańczyk, infoDENT24.pl: Jakie są główne cele ERO-FDI na 2013 i 2014 rok?

Dr Philippe Rusca, prezes ERO-FDI: ERO to organizacja zrzeszająca organizacje lekarsko-dentystyczne z 36 państw, niekiedy bardzo odległych geograficznie, które mają różnorodne problemy i sfery zainteresowania. ERO, jako ważna organizacja regionalna, funkcjonująca w ramach Światowej Federacji Dentystycznej (World Dental Federation), pracuje także w skali globalnej. Mamy wpływ  na działania, których celem jest optymalizacja stanu zdrowia społeczeństw na całym świecie w aspekcie jamy ustnej.

Pamiętajmy, że ERO skupia nie tylko kraje należące do Unii Europejskiej, ale także państwa Europy Wschodniej, niegdyś wchodzące w skład ZSRR. Problemy, z którymi się borykają poszczególne kraje, są bardzo różne. Charakterystyczną cechą ERO jest praca w grupach roboczych, w ramach których delegaci z państw członkowskich mają różne punkty widzenia na interesującą nas problematykę. W najbliższych tygodniach będziemy uaktualniać zagadnienia i zadania  realizowane w poszczególnych grupach roboczych.

W państwach Europy Wschodniej istnieje potrzeba działań w zakresie podstawowej profilaktyki, wpajania dzieciom zasad higieny jamy ustnej oraz przeciwdziałania jej chorobom. W krajach Europy Zachodniej istotne problemy to przede wszystkim starzejące się społeczeństwo.

infoDENT24.pl: Czy uzasadnione jest dążenie do określenia tzw. dobrych praktyk w stomatologii jako powszechnie obowiązującego prawa europejskiego?

Dr Philippe Rusca: Część krajów zdefiniowało już standardy jakości, część nad nimi pracuje. ERO zaleca wymianę doświadczeń w tym zakresie. Jako orędownik wolnej praktyki zawodowej, nie popieram wdrażania nowych, szczegółowych regulacji. Narodowe towarzystwa stomatologiczne powinny we własnym zakresie opracowywać wytyczne, czy standardy jakości i przedstawiać je państwowym władzom zajmującym się aspektami zdrowia.

Uważam, że ostatnie inicjatywy Europejskiego Komitetu Normalizacji, zmierzające do stworzenia europejskich norm w dziedzinie świadczeń medycznych, początkowo w zakresie medycyny estetycznej, nie idą w dobrym kierunku. Negatywne zdanie na ten temat wyrażają wspólnie, zarówno lekarze, jak i lekarze dentyści.

infoDENT24.pl: Czy realne jest określenie w stomatologii jasnej definicji zarządzania jakością świadczeń?

Dr Philippe Rusca: Trzeba sobie zdawać sprawę, że wdrażanie nowych kryteriów wymaga czasu. Wytyczne powinny być tworzone dla każdego z państw oddzielnie, zgodnie ze stanem świadomości społeczeństwa i w zależności od poziomu finansowania opieki stomatologicznej.

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   ERO-FDI   dr Philippe Rusca  

POLECAMY W SERWISACH