PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - nowe fakty od CSIOZ

23-07-2013, 00:02
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - wyjaśnienia CISOZ (fot. Fotolia)
Elektroniczna Dokumentacja Medyczna - wyjaśnienia CISOZ (fot. Fotolia)
Na początku lipca 2013 r. Naczelna Rada Lekarska wróciła się do ministra zdrowia Bartosza Arłukowicza z wnioskiem o udzielenie szczegółowej informacji na temat stanu przygotowań do wdrożenia Systemu Informacji Medycznej. NRL chciała wiedzieć przede wszystkim jaki jest stan przygotowań do wejścia w życie przepisu nakładającego na lekarzy obowiązek prowadzenia dokumentacji medycznej w postaci elektronicznej.

Do resortu przesłano 14 najbardziej nurtujących lekarzy pytań. 17 lipca odpowiedzi na nie udzielił Andrzej Wącior, zastępca dyrektora ds. teleinformatycznych Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia.

CSIOZ zagregowało część pytań. Wszystkie odpowiedzi na nurtujące samorząd lekarski zagadnienia, przedstawiamy poniżej.

1. Czy planowane jest uruchomienie środowiska testowego Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych (P1) umożliwiającego producentom dostosowanie oprogramowania tworzonego dla świadczeniodawców do komunikacji z P1? W przypadku odpowiedzi pozytywnej prosimy o informację, kiedy takie środowisko zostanie uruchomione.

14. Czy przewiduje się wprowadzenie koncesjonowania lub innej formy typowania producentów oprogramowania do prowadzenia dokumentacji medycznej w celu zapewnienia posługiwania się przez usługodawców wyłącznie programami spełniającymi wymagania określone przez ustawę o systemie informacji i przepisy wykonawcze?

ODPOWIEDŹ CSIOZ:

Środowisko umożliwiające testowanie komunikatów przygotowanych przez oprogramowanie usługodawców zostanie udostępnione w IV kwartale bieżącego roku. Przygotowane przez usługodawców komunikaty testowe będą zawierały identyfikację oprogramowania, według firm które je przygotowały. Pozytywne zakończenie testów będzie oznaczać, że konkretna wersja usługodawcy generuje komunikaty zgodne z wytycznymi i zasadami ich tworzenia.

2. Czy obowiązujące prawo reguluje sposób podpisywania elektronicznej dokumentacji medycznej?

Podpis elektroniczny oraz podpisanie dokumentu z wykorzystaniem profilu zaufanego ePUAP przewidziane są tylko w treści § 5 pkt 6 rozporządzenia z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej, mówiącego o elektronicznej transmisji danych podczas udostępniania dokumentacji medycznej uprawnionym podmiotom, zatem nie dotyczy opatrywania podpisem poszczególnych wpisów w dokumentacji.

W przypadku odpowiedzi negatywnej lekarze czekają na  informacje na temat stanu przygotowań stosownych regulacji.

ODPOWIEDŹ CSIOZ:

Zgodnie z  rozporządzeniem z 28 marca 2013 r. w sprawie wymagań dla Systemu Informacji Medycznej komunikat (obejmujący dokumentację medyczną prowadzoną w postaci elektronicznej), przekazywany przez usługodawcę, musi być opatrzony bezpiecznym podpisem elektronicznym w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z  18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem ePUAP w rozumieniu art. 3 pkt 15 ustawy z  17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Mając na względzie art. 11 ustawy z  28 kwietnia 2011 r. o systemie informacji w ochronie zdrowia, wchodzący w życie 1 sierpnia 2014 r., który dotyczy elektronicznej dokumentacji medycznej ( w szczególności udostępniania jej za pośrednictwem SIM). Uregulowanie to, wprowadzone rozporządzeniem, zastosowane będzie do elektronicznej dokumentacji medycznej wytworzonej od 1 sierpnia 2014 r. (termin ten może ulec zmianie, w związku z prowadzonymi pracami legislacyjnymi).

POLECAMY W SERWISACH