PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu partner portalu

EDM od 1 sierpnia 2017 roku – ORL w Warszawie „za”

Autor: jsz • Źródło: ORL Warszawa/jsz
13-12-2013, 07:59
EDM od 1 sierpnia 2017 roku – ORL w Warszawie „za” EDM od 1 sierpnia 2017 roku – ORL w Warszawie „za” (Fot. Fotolia/PTWP)
Prezydium Okręgowej Rady Lekarskiej w Warszawie uznało za zasadne przesunięcie na 1 sierpnia 2017 roku obowiązku prowadzenia dokumentacji medycznej w formie elektronicznej proponowane w założeniach do zmiany ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.
Przypomnijmy, iż możliwość stosowania papierowej formy dokumentacji do sierpnia 2017 r., a w wypadku lekarzy i lekarzy dentystów wystawiających recepty dla siebie i członków rodziny do sierpnia 2020 r. - to sierpniowe propozycje resortu zdrowia. Lekarze stołecznego samorządu zgadzają się z propozycją, ale mają uwagi. 

Prezydium skrytykowało proponowany cel prowadzenia dokumentacji określony w propozycji nowelizacji jako udostępnienie jej pacjentowi.

- Głównym celem tworzenia, prowadzenia, archiwizacji i zabezpieczenia dokumentacji medycznej przed dostępem osób nieuprawnionych, jest tworzenie zbioru informacji o statnie zdrowia pacjenta, o postępowaniu diagnostyczno - terapeutycznym oraz zbieranie innych ważnych danych - czytamy w stanowisku.

Zdaniem Prezydium szczegółowe przepisy dotyczące sposobu prowadzenia dokumentacji powinny znaleźć się w ustawie dotyczącej działalności podmiotów leczniczych.

Ponadto, lekarze uznali za budzące wątpliwości pominięcie w projekcie założeń kwestii dotyczących istoty umowy między lekarzem a pacjentem, a mianowicie dołożenia przez lekarza należytej staranności i postępowania zgodnie z aktualną wiedzą medyczną w ramach dostępnych środków i metod (lekarz zobowiązuje się wobec pacjenta nie do osiągnięcia określonego rezultatu, ale do dołożenia należytej staranności i przestrzegania innych zasad Kodeksu Etyki Lekarskiej).

W projekcie założeń proponuje się tymczasem prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych odpowiadających wymogom aktualnej wiedzy medycznej.

- To pominięcie może skutkować roszczeniami pacjenta nieuwzględniającymi faktycznego braku możliwości ze strony lekarza zastosowania się do wymogów aktualnej wiedzy medycznej - uważają przedstawiciele ORL w Warszawie.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH