W latach 1972 - 1998 zmarły dr n. med. Michał Pereświet – Sołtan związany był z Akdamieą Medyczną w Warszawie (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny). Przez wiele lat pracował w Klinice Chirurgii Szczękowo - Twarzowej , był zastępcą dyrektora Instytutu Stomatologii AM w Warszawie (w latach 1984 - 1993), pełnił także funkcję ordynatora II Oddziału w Klinice Chirurgii Szczękowej (pomiędzy 1982 a 1991).