• Dwa konkursy na leczenie stomatologiczne ogłosił OW NFZ w Krakowie
  • Okres zawarcia umowy do 30 czerwca 2023 r.
  • Oferty w konkursach można nadsyłać do 10 czerwca 2022 r.  

Konkurs na świadczenia z zakresu periodontologii  

Pierwszy konkurs dotyczy świadczeń periodontologii na obszarze powiatów: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz Tarnowa

Wartość zamówienia 63,45 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Konkurs na świadczenia z zakresu chirurgii stomatologicznej 

Drugi konkurs dotyczy świadczeń z zakresu chirurgii i periodontologii na obszarze powiatu chrzanowskiego.

Wartość zamówienia 126,9 tys. zł na okres rozliczeniowy od 1 lipca do 31 grudnia 2022 r.

Obu konkursów dotyczą dane:

Okres obowiązywania umów od 1 lipca do 30 czerwca 2023 r.

Maksymalna liczba umów – jedna w każdym z konkursów

Oferty należy składać od poniedziałku do piątku w godz. 8-16, w Małopolskim Oddziale Wojewódzkim NFZ, Kraków, Józefa 21 do 10 czerwca 2022 r.

Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, Wadowicka 8 w dnia 13.06.2022 roku o godz. 09:00.

Ogłoszenie rozstrzygnięcia postępowania 30 czerwca 2022 r.

Informacje dostępne będą na stronie internetowej Małopolskiego OW NFZ i tablicy informacyjnej w siedzibie Małopolskiego OW NFZ Kraków, Wadowicka 8.