Liczba aparatów diagnostycznych w zależności od rodzaju obrazowania:
Stosowane w radiologii zabiegowej 276 (cyfrowe) 4 (analogowe);
Diagnostyczne do: zdjęć, prześwietleń, zdjęć i prześwietleń 247 (cyfrowe) 286 (analogowe);
Stomatologiczne (wewnątrzustne) 1925 (cyfrowe) 515 (analogowe);
Stomatologiczne (pantomografy) 646 (cyfrowe) 38 (analogowe);
Tomografy komputerowe 132 (cyfrowe) 0 (analogowe);
Mammografy 46  (cyfrowe) 35 (analogowe);
Densytometry 58 (cyfrowe) 0 (analogowe);

Największa „gęstość” wyposażenia w aparaturę rentgenowską występuje na terenie aglomeracji warszawskiej. Liczba aparatów rtg, będących pod nadzorem komórek higieny radiacyjnej (2019 r.):
Warszawa 2936
Radom 448
Siedlce 377
Ciechanów 272
Płock 176