• Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska została prezeską Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego w kadencji 2023 - 2027, zastępując na tym stanowisku prof. Renatę Górską
  • Dr hab. n. med. Elżbieta Dembowska  jest adiunktem w Zakładzoe Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie
  • Nowa szefowa PTP specjalizuje się w dziedzinie: stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej, implantologii i laseroterapii 

Nowa prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego

Dr hab. n. med. Elżbieta Alicja Dembowska jest specjalistką w dziedzinie stomatologii ogólnej, periodontologii i protetyki stomatologicznej, implantologii i laseroterapii (jest członkiem Światowej Laserowej Federacji Stomatologów).

Od ponad 30 lat jest pracownikiem dydaktyczno - naukowym Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. Jest autorką ponad 250 publikacji naukowych, podręczników dla studentów i lekarzy, a także recenzentką i promotorem wielu prac naukowych.

Dzięki swojej pracy zyskała uznanie w kraju i za granicą, a teraz ma okazję działać na rzecz rozwoju periodontologii w Polsce jako prezes Polskiego Towarzystwa Periodontologicznego, będącego pełnoprawnym członkiem European Federation of Periodontology

Prowadzi od 25 lat szkolenia i kursy z zakresu leczenia zapaleń przyzębia, laseroterapii stomatologicznej i fizykoterapii oraz mikrochirurgii przyzębia dla osób specjalizujących się w periodontologii.

Jest adiunktem w Zakładzie Periodontologii i Chorób Błon Śluzowych Jamy Ustnej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego w Szczecinie. 

Funkcję honorowej prezeski PTP zachowała dotychczasowa szefowa tego Towarzystwa prof. Renata Górska.