Dr Elżbieta Sujka poinformowała, że w ramach akcji „Pokaż ząbki!"z możliwości bezpłatnych badań stanu uzębienia skorzystali ostatnio podopieczni Domu Dziecka w Szymonowie. Mali pacjenci zostali przebadani laserowym aparatem do wykrywania wczesnego stadium próchnicy. Dr Elżbieta Sujka chwali mieszkańców Domu Dziecka w Szymonowie za bardzo dobry stan zębów. Wynik tego badania różni się od polskich statystyk, które mówią, że 90 proc. dzieci ma próchnicę.

Dyrektor Domu Dziecka Zofia Bagińska wyjaśniła, że dobry stan zębów dzieci z Szymonowa jest efektem stałej współpracy z zaprzyjaźnionym gabinetem dentystycznym.

W gabinecie, w trakcie badania dzieci, obecny był Antoni Celmer (reprezentujący rzecznika praw pacjenta). Podkreślił on, że świadomość rodziców i opiekunów ma podstawowe znaczenie w stosowaniu profilaktyki i organizowaniu opieki medycznej, w tym i dentystycznej, dla dzieci i młodzieży. Zwłaszcza, że wydatki Narodowego Funduszu Zdrowia na stomatologię w 2015 r. mają być mniejsze o ponad 3 procent (7 mln zł).

Dr Elżbieta Sujka podała, że w ramach profilaktycznej akcji dotychczas przebadano ponad 50 dzieci.

Pierwszymi pacjentami kliniki była 15-osobowa grupa podopiecznych olsztyńskiego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Rodzinie ARKA. Niestety w tym przypadku wyniki badania były fatalne. Tylko troje dzieci miało zdrowe zęby. U pozostałych zdiagnozowano próchnicę, u niektórych zaawansowaną.