Zgłoszenie podmiotu zainteresowanego udziałem w konkursie ofert należy kierować na adres: Świętokrzyski OW NFZ, ul. Jana Pawła II 9, 25-025 Kielce lub mailowo na adres biuro@nfz-kielce.pl.

W Kielcach od dawna nie ma gabinetu, gdzie można uzyskać doraźną pomoc dentysty w ramach kontraktu NFZ, ale działały gabinety w Busku i Starachowicach. W obu miastach świadczenia doraźnej opieki stomatologicznej nie są realizowane.

NFZ zapewnia, że nie ustaje w poszukiwaniu dentysty, który podpisze kontrakt na leczenie pacjentów w nocy i święta.

Pewnie to przykład takich starań.