• Konkurs na realizowanie na terenie Małopolski na udzielanie doraźnej pomocy stomatologicznej 
  • Umowa ma być podpisana do do 30 czerwca 2024 r.
  • To już trzecia edycja konkursu przetargowego, do tej pory nikt się nie zgłosił
  • W woj. małopolskim funkcjonuje jeden ośrodek realizujący nocną i świąteczną pomoc stomatologiczną

Trudno o pomoc stomatologiczną w nocy i święta

Małopolski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia w Krakowie po raz drugi ogłosił uzupełniające postępowanie konkursowe w zakresie stomatologicznej pomocy doraźnej. W pierwszych dwóch konkursach ofert chętnych nie było.

Obszar realizowania świadczeń: woj. małopolskie 
Cena oczekiwana: ryczałt w pomocy doraźnej: 2 000 zł

Doraźna pomoc stomatologiczna. Kontrakt z NFZ do końca czerwca 2024

Umowa ma być podpisana do 30 czerwca 2024 r.

Maksymalna liczba umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej: 1.

Materiały informacyjne dostępne są w siedzibie Małopolskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, Kraków, ul. Wadowicka 8W w godz. 8 - 16 od poniedziałku do piątku oraz na stronie internetowej www.nfz-krakow.pl.

Termin składania ofert: 22 września 2023r. do godziny 16.00.

Otwarcie ofert zaplanowano na  25 września 2023r. Natomiast rozstrzygnięcie konkursu ma nastąpić 29 września 2023r.