Dolnośląski Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia wydłużył czas na  składanie ofert w konkursie na realizowanie opieki stomatologicznej.

Termin składanie ofert: z 11 kwietnia na 12 kwietnia 2022 r.
Otwarcie ofert:   z 14 kwietnia  na 15 kwietnia 2022 r.

Kody postępowań, których dotyczy zmiana:

01-22-000083/STM/07/1/07.0000.214.02/01 
01-22-000084/STM/07/1/07.0000.218.02/01
01-22-000085/STM/07/1/07.0000.218.02/01

Zmiana terminów spowodowana jest aktualizacją wersji aplikacji ofertowej.