Od 17 maja trwa konkurs ofert na udzielanie świadczeń stomatologicznych w Dolnośląskim OW Narodowego Funduszu Zdrowia.

kod postępowania: 01-21-000033/STM/07/1/07.0000.218.02/01
Obszar: gmina Rudna
Zakres: świadczenia ogólnostomatologiczne

Cena oczekiwana:  1,09 zł.

Termin składania dokumentów: 31  maja 2021 r., do godz. 15.00.