Korekta polegać powinna na:
-  skorygowaniu rzeczywistej kwoty rozliczonej w ramach 1/12 kontraktu za dany miesiąc sprawozdawczy poprzez przesłanie do DOW NFZ e-faktury korygującej,
- dokonaniu naliczenia wykonanych świadczeń – do ostatniego miesiąca sprawozdawczego, czyli grudnia 2020 r,,
- przesłaniu stosownej dokumentacji rozliczeniowej (e-faktury), na podstawie wygenerowanego szablonu w celu zapłaty za rzeczywiste wykonanie świadczeń.

Przekazanie wszelkich informacji o zrealizowanych świadczeniach w 2020 roku powinno było nastąpić najpóźniej do 10 stycznia 2021 r. W ramach analiz końcowych będących podstawą rozliczenia świadczeń opieki zdrowotnej zrealizowanych w zakresie umów na udzielanie świadczeń stomatologicznych obowiązujących w 2020 r., uwzględniane będą dane sprawozdawcze przekazane  nie później niż do 15  stycznia 2021 r..

 Więcej: nfz-wroclaw.pl

Czytaj także: OIL Gdańsk: rozliczenia kontraktów stomatologicznych