Dolnośląski OW Narodowego Funduszu Zdrowia informuje świadczeniodawców realizujących umowy w zakresie nocna i świąteczna opieka stomatologiczna, że wobec konieczności przedstawienia świadczeniodawcom propozycji warunków finansowania świadczeń  od 1 stycznia 2022 r., zgodnie z § 32 ust. 2 załącznika do rozporządzenia ministra zdrowia z 8 września 2015 r. w sprawie ogólnych warunków umów o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (j.t. Dz. U. z 2020, poz. 320 z późn. zm.), że otrzymają propozycje finansowania kwot zobowiązań i warunków finansowania świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy do 30 listopada 2021 r.