PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dobry program profilaktyki stomatologicznej, czyli jaki?

12-03-2013, 00:02
Dobry program profilaktyki stomatologicznej, czyli jaki? (fot. sxc.hu)
Dobry program profilaktyki stomatologicznej, czyli jaki? (fot. sxc.hu)
Kilka tygodni temu pisaliśmy o tym, że dobre chęci nie wystarczą do uzyskania pozytywnej opinii Agencji Oceny Technologii Medycznych na realizację programu w zakresie promocji zdrowia jamy ustnej. Jak się okazuje, wiele wartościowych pomysłów upada z powodu fatalnie sporządzonego wniosku przez przedstawicieli samorządów. Negatywne opinie AOTM determinowane są głównie przez nieścisłości w finansowaniu projektów, ale nie zawsze

pieniądze są podstawowym problemem. Jak zatem przygotować efektywny program profilaktyki stomatologicznej? 

Odpowiedzi na pytanie udziela sam organ opiniujący Agencja Oceny Technologii Medycznych. Jej przedstawiciele stworzyli Schemat Programu Zdrowotnego. Odpowiada on idealnemu projektowi, jednak jego podstawowym celem jest wskazanie logicznej budowy, ze zwróceniem uwagi na wewnętrzne powiązania jego poszczególnych elementów. infoDENT24.pl prezentuje najważniejsze elementy, pełną wersję Schematu Programu Zdrowotnego znajdziemy na stronie internetowej AOTM.

Czytaj także: AOTM (głównie) negatywnie o programach profilaktycznych

Dentystów zachęcamy do lektury wskazówek i prezentowania uwag i komentarzy. W końcu kto lepiej od praktyków wie na czym powinna (przynajmniej od strony medycznej) wyglądać profilaktyka stomatologiczna.

Schemat Programu Zdrowotnego - na podstawie materiałów AOTM

1. Opis problemu zdrowotnego

Powinien składać się z kilku elementów: przedstawienia problemu, określenia epidemiologii, oszacowania populacji uczestników programu, prezentacji środków finansowych oraz uzasadnienia wdrożenia programu. Warto pamiętać, że każdy z nich powinien być odpowiednio opisany.

a. Problem zdrowotny to krótkie przedstawienie problemu zdrowotnego, będącego zagrożeniem dla stanu zdrowotnego lub jakości życia obywateli, który powinien być na tyle sprecyzowany, aby możliwe było oszacowanie jego nasilenia (np. liczba chorych na chorobę, której chcemy zapobiegać lub którą chcemy leczyć). Problem zdrowotny powinien być dobrany tak, aby można  było mu zapobiegać lub go modyfikować u członków wybranej grupy docelowej.

b. Epidemiologia krótkie przedstawienie następstw choroby lub stanu zdrowia, którego dotyczy program, i jego znaczenia dla zdrowia obywateli, w tym informacja, czy leczenie choroby jest uznawane za priorytet zdrowotny. Wskaźniki zapadalności, chorobowości lub śmiertelności powinny być określone na podstawie aktualnej wiedzy medycznej ze szczególnym uwzględnieniem danych regionalnych.

c. Populacja podlegająca jednostce samorządu terytorialnego (powiatowi, gminie; jeśli program powiatowy ma być realizowany tylko w niektórych gminach oszacowanie populacji włączonych gmin; jeśli program ma dotyczyć tylko dzieci do lat 18, tylko kobiet, tylko osób po 65. r.ż. oszacowanie liczebności tej grupy na obszarze, na którym program będzie realizowany) oraz  oszacowanie populacji, która ze względu na problemy zdrowotne kwalifikuje się do objęcia programem (czyli populacja, która byłaby objęta idealnym programem, gdyby nie było ograniczeń finansowych ani organizacyjnych; w przypadku programów przesiewowych populacja, w której poziom ryzyka uzasadnia prowadzenie badań przesiewowych).

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   profilaktyka stomatologiczna   AOTM   Inicjatywy  

POLECAMY W SERWISACH