• Od 1 stycznia 2023 r. obowiązywać będą zmienione wskaźniki związane z finansowaniem stomatologii
  • Wciąż nie ma zarządzenia prezesa NFZ, które określałoby nowe zasady realizowania procedur stomatologicznych              

Zapowiedź określenia finansowania stomatologii

DOW NFZ informuje, że przedstawienie propozycji finansowania kwot zobowiązań i warunków realizacji świadczeń na kolejny okres rozliczeniowy nastąpi do 30 listopada 2022 r.

Przypomnijmy, że wciąż nie ma zarządzenia prezesa NFZ, które wprowadzałoby kompleksowe rozliczanie procedur z zakresu chirurgii i periodontologii oraz niektórych innych świadczeń (badanie stomatologiczne, badanie specjalistyczne).

Nieczytelne zasady określania procedur 

Nowe regulacje mają w części operować pakietami świadczeń, co nie jest do końca czytelne dla świadczeniodawców. Wycena poszczególnych pakietów opracowana została przez Agencję Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Nowy sposób rozliczania miał urealniać koszty wykonania świadczeń stomatologicznych.