Anna Elżbieta Sobecka przypomina, że część gabinetów stomatologicznych, które realizują kontrakty na podstawie umowy z OW NFZ w Poznaniu, ma problemy z ich wykonaniem. W samym Poznaniu i w powiecie ok. 40 placówek nie wykorzystało nawet 60 proc. kontraktu z 2017 r. Podobna liczba ma takie same problemy w innych częściach Wielkopolski.

W ocenie posłanki, gabinety dentystyczne, które świadczą usługi stomatologiczne w ramach umowy z NFZ, zrealizowały w 2017 r. średnio 69 proc. wartości kontraktów. Jak alarmują eksperci, żeby rozeznać sytuację, należałoby przeprowadzić dokładną analizę rozkładu terytorialnego placówek, nie realizujących kontraktów i zakresu świadczeń, na które nie ma wystarczającego popytu.

Anna Elżbieta Sobecka  zadała ministrowi zdrowia dwa pytanie:
- Co jest przyczyną tak niskiej realizacji świadczeń przez część gabinetów stomatologicznych?
- Jakie działania naprawcze zostaną podjęte przez Ministerstwo Zdrowia w celu rozwiązania tej sytuacji?