• Leczenie ortodontyczne na NFZ przysługuje tylko pacjentom, którzy nie ukończyli 12 roku życia (do 13 roku przy konieczności wykonania poprawek i przeprowadzenia kontroli)
 • W ramach świadczeń "na NFZ" przysługuje wyłącznie aparat ortodontyczny ruchomy. Lecznice nie mogą pobierać za niego żadnych opłat ani dopłat. NFZ nie refunduje aparatów stałych
 • Najtańsze komercyjne leczenie ortodontyczne zaczyna się od tysiąca złotych. Pacjent, mający bardziej skomplikowaną wadę zgryzu, musi liczyć się z wydatkiem nawet kilkudziesięciu tysięcy złotych        

NFZ finansuje leczenie wad zgryzu u dzieci do 12 roku życia (do 13 roku - w  przypadku konieczności wykonania poprawek i przeprowadzenia kontroli). Dzieci mogą korzystać z tzw. ruchomych aparatów ortodontycznych. Pod wieloma względami są one bardziej przyjazne dla użytkownika, mniej kłopotliwe w noszeniu, z tym, że nie wszystkie wady zgryzu można nimi skutecznie korygować. 

Wykaz świadczeń ortodoncji dla dzieci i młodzieży

W ramach bezpłatnego leczenia ortodontycznego wad zgryzu dzieciom i młodzieży do 12 roku życia przysługuje:

 • Ortodontyczny rentgenogram głowy lub cefalometria
  Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia cefalometrycznego.
  Świadczenie jest udzielane dwa razy w trakcie całego leczenia ortodontycznego (w uzasadnionym przypadku) w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi do ukończenia 18. roku życia.
 • Analiza telerentgenogramu
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
  Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.
 • Wycisk jednej szczęki dla diagnozy, planowania i kontroli
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
  Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.
 • Wykonanie zgryzu konstrukcyjnego
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
  Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia jako samodzielne postępowanie.
 • Utrzymywacz przestrzeni (jako samodzielne postępowanie)
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
  Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia.
 • Środki dla wprowadzenia pojedynczego przemieszczonego zęba do łuku, po chirurgicznym jego odsłonięciu
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
  Świadczenie jest udzielane do ukończenia 12. roku życia, z wyłączeniem aparatów stałych.
 • Leczenie aparatem ortodontycznym
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z ruchomym, jednoszczękowym zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
  Usługa realizowana może być do ukończenia 12. roku życia pacjenta (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
 • Leczenie aparatem ortodontycznym ruchomym, dwuszczękowym nieelastycznym
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego.
  Procedura realizowana jest do ukończenia przez pacjenta 12. roku życia (nie przysługuje wykonanie aparatu ortodontycznego w przypadku nieprawidłowego użytkowania, zniszczenia go lub utraty).
 • Kontrola przebiegu leczenia z aparatem ruchomym
  Świadczenie jest udzielane w ramach leczenia ortodontycznego wad zgryzu z zastosowaniem aparatu do zdejmowania jedno- i dwuszczękowego do ukończenia 12. roku życia (w ramach kontroli wyników leczenia po jego zakończeniu w tak zwanym okresie retencji do ukończenia 13. roku życia, dotyczy dzieci leczonych w ramach świadczeń gwarantowanych).
  Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym.
 • Naprawa aparatu z wyciskiem
  Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia.
  Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).
 • Rekonstrukcja aparatu ruchomego przy pacjencie w niewielkim zakresie
  Świadczenie dotyczy naprawy ruchomego aparatu ortodontycznego wykonanego w ramach świadczeń gwarantowanych do ukończenia 13. roku życia.
  Świadczenie jest udzielane nie częściej niż 12 razy w roku kalendarzowym (nie przysługuje naprawa aparatu ortodontycznego uszkodzonego z powodu nieprawidłowego użytkowania).

Tylko aparat ortodontyczny ruchomy

Przypomnijmy, że aparat ortodontyczny ruchomy do 12 roku życia jest bezpłatny i placówki nie mogą pobierać za niego żadnych opłat ani dopłat. NFZ nie refunduje aparatów stałych z jednym wyjątkiem. Są nimi pacjenci z wadami części twarzowej czaszki. W ich przypadku NFZ refunduje zakup aparatu ortodontycznego stałego, ale także tylko do 12 r. ż.

Istnieje kilka rodzajów zdejmowanych („ruchomych”) aparatów ortodontycznych. Każdy z nich służy do korygowania innych wad zgryzu i uzębienia.

Tego typu aparaty, co do zasady tańsze od stałych, charakteryzują się łatwością:

 • obsługi (wkładanie i wyjmowanie);
 • zachowania higieny jamy ustnej (aparat wyjmowany na czas posiłku i mycia zębów);
 • utrzymania aparatu w czystości (do czyszczenia wystarczy szczoteczka, taka jak do zębów, i pasta).

Kto może prowadzić leczenie ortodontyczne w ramach kontraktów z NFZ:

 • lekarz dentysta specjalista ortodoncji;
 • lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie ortodoncji

Leczenie ortodontyczne komercyjne

Dorośli, którzy muszą skorzystać z leczenia ortodontycznego, zdani są wyłącznie na świadczenia komercyjne, a więc opłacane z własnej kieszeni. O cenach trudno mówić, gdyż te wahają się w bardzo szerokim zakresie.

Wydatek zależy przede wszystkim od:

 • stopnia skomplikowania wady, którą trzeba w wyniku leczenia ortodontycznego usunąć,
 • czasu terapii,
 • zastosowanej metody,
 • renomy lecznicy oferującej leczenie.

Ceny - w przypadku tradycyjnych aparatów stałych - zaczynają się od 2,0 tys. zł.

W przypadku aparatu lingwalnego (zakładanego od strony języka) cena może wzrosnąć do 9 – 11 tys. zł.

Najdroższe są aparaty nakładkowe. Ich cena (zestaw nakładek) może sięgnąć kilkunastu tysięcy złotych i to za jeden łuk zębowy.

Kompleksowe przywrócenie zdrowego, pięknego uśmiechu może kosztować nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych.

To nie wszystko. W zasadzie z leczeniem ortodontycznym związana jest późniejsza konieczność noszenia aparatu retencyjnego, który ma zapewnić stabilizację ustawienia zębów. To kolejny, wcale nie symboliczny wydatek.