Zdarzenie tłumaczy Andrzej Cisło, przewodniczący Komisji Stomatologicznej ORL WIL. Z osobą tą należy wiązać uruchomienie Diariusza Stomatologicznego, widniejącego dotychczas na stronie internetowej Wielkopolskiej Izby Lekarskiej.

Powodem jest zastrzeżenie, jakie jedna z członkiń Komisji Stomatologicznej, jednocześnie członkini Okręgowej Rady Lekarskiej, złożyła 27 października Radzie Okręgowej. Dotyczyło ono aspektów prawnych wydawania Diariusza.

Rada domagała się wydania przez Komisję Stomatologiczną WIL w tej sprawie uchwały (podczas posiedzenia Rady 18 listopada 2017 r.). W dalszej kolejności ma być przeprowadzony proces sądowej rejestracji Diariusza jako wydawnictwa.

Andrzej Cisło wyjaśnia, że Diariusz nie był pomyślany jako miejsce na oryginalną (czyli pisaną pod zamówienie) publicystykę. Ma być pewnego rodzaju „ekstraktem” dotyczących stomatologów wydarzeń medialnych, jakimi są wpisy na różnych, bardzo licznych stronach tak dziś wszechobecnego internetu (zawierać ma linki i podsumowania stanu poruszanych spraw).

Andrzej Cisło pisze: Rada nie przyjęła założenia, że Komisja istotnie ma wolę wydawania Diariusza. Szkoda tym większa, że:
- prawne aspekty wydawania newsletterów są różnie interpretowane w praktyce wydawnictw izbowych,
- z przeprowadzonej w ostatnich dniach wśród członków Komisji Stomatologicznej ankiety internetowej wynika zdecydowana wola wydawania tego biuletynu.

- Ubolewać należy, że zastrzeżenia te zostały zgłoszone dwa tygodnie po posiedzeniu Komisji Stomatologicznej (11 października), gdyż KS zbiera się cztery razy do roku – stwierdza Andrzej Cisło.

Najbliższym terminem, na który możliwe jest zwołanie posiedzenia Komisji Stomatologicznej jest początek stycznia 2018 r., aby Okręgowa Rada mogła otrzymać decyzję KS do 13 stycznia (posiedzenie  ORL).

Więcej: WIL