PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysto zgłoś mobbing do OZZL

Autor: nieck • Źródło: en
26-04-2021, 11:53
Dentysto zgłoś mobbing do OZZL Lekarze poddani mobbingowi mogą otrzymać pomoc prawną z OZZL (fot. Pixabay)
Zespół Kryzysowy OZZL zajmuje się działaniami antymobbingowymi. Trwa zbieranie zgłoszeń tego typu przypadków.

Ogólnopolski Związek Zawodowy Lekarzy wydaje walkę mobbingowi w środowisku medycznym. 

Mobbing to nic innego jak zachowania skierowane przeciwko pracownikowi, polegające na uporczywym i długotrwałym nękaniu lub zastraszaniu, wywołujące u pracownika zaniżoną ocenę przydatności zawodowej, powodujące lub mające na celu poniżenie lub ośmieszenie pracownika, izolowanie go lub wyeliminowanie z zespołu współpracowników.

Niestety zawód lekarza dentysty nie jest wolny od tego problemu. Każdy lekarz może doświadczyć niewłaściwego traktowania ze strony przełożonych lub współpracowników, a na co dzień mogą to być następujące sytuacje:
- oddziaływania uniemożliwiające komunikowanie się,
- zaburzające relacje społeczne,
- ataki na reputację,
-  działania mające wpływ na sytuację życiową i zawodową,
- działania mające szkodliwy wpływ na zdrowie.

Każdy lekarz i lekarz dentysta, doświadczający przemocy (fizycznej bądź psychicznej) ze strony innych współpracowników lub przełożonych, może zgłosić to na adres: stop_mobbing@ozzl.org.pl

Zgłaszający się otrzyma pomoc i informację na temat praw pracowniczych oraz możliwości walki z mobbingiem.

Konsekwencje prawne mobbingu zostały przewidziane w kodeksie pracy w postaci możliwości dochodzenia od pracodawcy zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, gdy mobbing spowodował u pracownika rozstrój zdrowia (art.943 § 3 kp) oraz odszkodowania jeśli na przykład wskutek mobbingu pracownik rozwiązał umowę o pracę.

Roszczenia te są zasadne wówczas, gdy pracodawca nie wywiązał się z nałożonego na niego obowiązku przeciwdziałania takim sytuacjom.

Podobał się artykuł? Podziel się!

POLECAMY W SERWISACH