• Z sondaży wynika, że płeć nie jest bez znaczenia, jeśli chodzi o skuteczność profilaktyki stomatologicznej.
  • Pacjenci chodzą chętniej na wizyty kontrolne do dentystek niż do dentystów.
  • Pacjenci utrzymują lepszy poziom higieny jamy ustnej, jeśli korzystają z opieki kobiety stomatologa.
  • Dentyści chętniej prowadzą inwazyjne leczenie wczesnych stadiów próchnicy niż dentystki.  

Płeć lekarza wpływa na to, jak pacjent przestrzega zaleceń

Zachowania zdrowotne pacjentów gabinetów stomatologicznych różną się w zależności od płci lekarza dentysty. To wnioski z badania prowadzonego w 2017 r., w Japonii na grupie 354 osób (średnia wieku 54 lata; 145 mężczyzn i 209 kobiet).

Sprawdzano związek między płcią lekarza dentysty a:
- systematycznością wizyt kontrolnych,
- skutecznością czyszczenia  przestrzeni międzyzębowych.

Okazało się, że osoby, które były pod opieką dentystki częściej niż te, które leczył dentysta chodziły na wizyty kontrolne i chętniej stosowały zabiegi profilaktyczne na przykład używały szczoteczek międzyzębowych czy nici stomatologicznej.

- Odkrycia te sugerują, że płeć dentysty ma ważne konsekwencje kliniczne dla zachowania zdrowia jamy ustnej pacjentów - podsumowują autorzy pracy opublikowanej w Journal of Oral Science.

Natomiast inne badanie - także przeprowadzone w Japonii - ujawniło, że mężczyźni stomatolodzy wczesne zmiany próchnicowe częściej leczą inwazyjnie, natomiast  dentystki chętniej wybierają terapie profilaktyczne dla podobnie zaawansowanych zmian.

Mężczyźni chętniej leczą inwazyjnie

Takie same wnioski płyną z sondażu analizującego te kwestie w Stanach Zjednoczonych (wyniki ukazały się w Journal of American Dental Association). 

Ankietowano dentystów ogólnych, należących do organizacji Dental Practice-Based Research Network. Kwestionariusz zawierał pytania dotyczące:
- gabinetów stomatologicznych (system pracy, doświadczenie dentysty),
- pacjentów,
- profilaktyki,
- oceny próchnicy,
- metod leczenia próchnicy. 

Okazało się, że dentystki zalecały stosowanie produktów z fluorem w domu znacznie większej liczbie dzieci i młodzieży niż ich koledzy po fachu. Z ankiety wynika, że dentyści preferowali stosowanie u pacjentów pediatrycznych zabiegów fluoryzacyjnych w gabinecie.

Ponadto lekarki częściej decydowały się na terapię profilaktyczną we wcześniejszych stadiach zmian próchnicowych. 

 Natomiast w duńskim badaniu (publikowanym w Clinical and Experimental Dental Research), w którym sprawdzano świadomość, wiedzę i sposoby leczenia erozyjnego ścierania zębów, okazało się, że mężczyźni stomatolodzy dwa razy częściej niż dentystki proponowali pacjentom, cierpiącym z powodu erozji górnych zębów przednich - korony protetyczne lub licówki.