PARTNER PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentysta zmierzy się z nowymi przepisami BHP?

21-02-2013, 23:23
Dentysta zmierzy się z nowymi przepisami BHP? (foto: sxc.hu)
Dentysta zmierzy się z nowymi przepisami BHP? (foto: sxc.hu)
Pracodawca miałby zatem obowiązek

 

Rozporządzenie ministra zdrowia "w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu prac związanych z narażeniem na zranienie ostrymi narzędziami używanymi przy udzielaniu świadczeń zdrowotnych" powinno zacząć obowiązywać od 11 maja 2013 r. O ile wejdzie w życie zgodnie z aktualnym projektem dotyczyć będzie także lekarzy dentystów i pracodawców ich zatrudniających. Warto wiedzieć jednak, że przepisy te nie będą dotyczyły tych lekarzy dentystów, którzy prowadzą własną praktykę i nie zatrudniają (w żadnej formie) innych specjalistów świadczących usługi dentystyczne.

Przepisy projektowanego rozporządzenia mają zapobiegać zranieniom spowodowanym narzędziami (wyrobami medycznymi) służącymi do cięcia, kłucia i mogącymi spowodować zranienie lub przenieść zakażenie.

Nowe regulacje dotyczyłyby wszystkich osób pracujących pod kierownictwem lub pod nadzorem pracodawców w sektorze opieki zdrowotnej - zatrudnionych na podstawie umów cywilno prawnych:

- lekarzy konsultantów,

- lekarzy i higienistek zatrudnionych w formie umowy zlecenia do pełnienia dyżurów,

- zatrudnionych za pośrednictwem agencji pracy czasowej,

- stażystów,

- praktykantów,

- uczniów i słuchaczy szkół,

- doktorantów oraz studentów uczelni medycznych,

- wolontariuszy, uczestniczących w udzielaniu świadczeń zdrowotnych.

Jak wspomnieliśmy regulacja ta nie będzie natomiast obejmować osób wykonujących zawód medyczny w formie praktyki zawodowej (nie są one pracownikami), chyba że wykonują zawód w ramach działalności gospodarczej pod nadzorem pracodawcy lub wyznaczonym przez niego w miejscu.

dokonywać oceny ryzyka narażenia na zranienie ostrym narzędziem, uwzględniając m.in.:

- rodzaj, stopień oraz czas trwania możliwego narażenia,

- środowisko pracy i warunki pracy,

- poziom kwalifikacji personelu,

- czynniki psychospołeczne związane ze środowiskiem pracy.

Taka ocena ryzyka powinna być aktualizowana wraz ze zmianami mającymi znaczenie dla zdrowia pracowników oraz uwzględniać aktualną wiedzę medyczną i postępy nauki w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

Pracodawca (dentysta) miałby obowiązek wprowadzać narzędzia, które zawierają mechanizmy chroniące przed zranieniem.

Pracodawca (dentysta) musiałby nie rzadziej niż raz na dwa lata dokonać, m.in. w związku z dokonującym się postępem w zakresie technologii medycznych, oceny dostępności narzędzi zawierających mechanizmy chroniące przed zranieniem.

Pracodawca (dentysta) miałby obowiązek wdrażania procedur bezpiecznego postępowania z ostrymi narzędziami (także odpadami medycznymi). Procedury te powinny być aktualizowane z uwzględnieniem postępów wiedzy w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy.

SŁOWA KLUCZOWE
newsDENT   BHP   ostre narzędzia   Zmiany systemowe   Wymogi - obowiązki  

POLECAMY W SERWISACH