• W IV kw. 2022 r. na wizytę u protetyka stomatologicznego (na NFZ) ponad rok czekało tylko 26 osób 
  • NFZ podaje, że w kolejce do poradni protetyki stomatologicznej w IV kw. 2022 r. ustawionych było łącznie 4 536 pacjentów
    105 poradni protetyki stomatologicznej raportowało w IV kw. 2022 r. o pacjentach czekających na leczenie

Jakie kolejki do protetyka stomatologicznego

NFZ podał statystyki dotyczące kolejek występujących w IV kw. 2022 r. m.in. w poradniach protetyki stomatologicznej. 

W IV kw. 2022 r. na wizytę u specjalisty protetyka stomatologicznego czekało dokładnie 4 536 osób. Czas oczekiwania kształtował się następująco:

do 1 miesiąca 2 334 osoby
od 1 do 2 miesięcy 547
od 2 do 3 miesięcy 406
od 3 do 6 miesięcy 950
od 6 do 12 miesięcy 273
od 12 do 24 miesięcy 22
ponad 24 miesiące 4

Dla 93 proc. oczekujących na wizytę u chirurga stomatologicznego czas oczekiwania nie przekraczał 6 miesięcy.

Kolejki do świadczeniodawcy

Liczba świadczeniodawców, u których trzeba było czekać na wizytę u protetyka stomatologicznego (105) w podziale na okresy:

do 1 miesiąca 88
od 1 do 2 miesięcy 45
od 2 do 3 miesięcy 39
od 3 do 6 miesięcy 31
od 6 do 12 miesięcy 23
od 12 do 24 miesięcy 6
ponad 24 miesiące 1