• W większości przypadków można zapobiegać chorobom dziąseł, utrzymując prawidłową, dobrą higienę jamy ustnej, odpowiednią dietę i aktywność fizyczną
  • Jest 7 żelaznych zasad profilaktyki chorób dziąseł
  • Co przysługuje "na NFZ" w ramach leczenia periodontologicznego ? Sprawdziliśmy
  • To w sumie kilkadziesiąt świadczeń, z których można skorzystać za darmo w ramach NFZ

Oto siedem zasad, dzięki którym można wydatnie zmniejszyć ryzyko pojawienia się problemów z dziąsłami:

1. Zwrócić uwagę na kolor, konsystencję, kontur dziąseł oraz tzw. głębokość kieszonek i co bardzo ważne krwawienie z dziąseł. Skala krwawienia powie o zlokalizowanym albo uogólnionym zapaleniu dziąseł i będzie początkiem dalszej diagnostyki.

2. Zrezygnuj z palenia papierosów. Częstość i stopień nasilenia choroby przyzębia jest większy u palaczy. Dodatkowo tytoń maskuje pierwszy z symptomów problemu – krwawienie dziąseł. Poprzez obkurczanie naczyń krwionośnych objaw krwawienia jest fałszywie ujemny, co zaburza prawdziwy obraz problemu.

3. Kontroluj przebieg chorób ogólnoustrojowych. Choroby takie jak cukrzyca i osteoporoza mają wpływ na przebieg choroby przyzębia. Im lepiej kontrolowana jest choroba podstawowa, tym łatwiej zapanować nad chorobą przyzębia.

4. Odżywiaj się odpowiednio. Warto zadbać o zdrowe odżywianie, ukierunkowane na wspomaganie prawidłowego składu mikroflory jamy ustnej, wzmacnianie struktury dziąsła i kości, czyli produkty probiotyczne oraz bogate w witaminę C, D, wapń, koenzym Q10 i kwasy omega 3.

5. Dbaj o higienę jamy ustnej. Należy zatroszczyć się o higienę jamy ustnej, tak aby skutecznie kontrolować codziennie tworzącą się płytkę bakteryjną (biofilm nazębny).

6. Wybierz odpowiednią szczoteczkę do zębów. Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Greifswaldzie na grupie ponad 2800 osób dorosłych przez okres 11- lat wykazało, że  użytkownicy szczoteczek elektrycznych mieli o 20 proc. mniej utraconych zębów, a kondycja przyzębia opisana jako głębokość kieszonek dziąsłowych oraz utrata przyczepu łącznotkankowego była odpowiednio o 22 proc. i 21 proc. mniejsza u użytkowników szczoteczki elektrycznej niż u użytkowników szczoteczki manualnej.

7. Wybieraj odpowiednią pastę do zębów. Tu na uwagę zasługuje fluorek cyny redukujący krwawienie, stan zapalny oraz unieczynniający toksyny bakteryjne. Fluorek cyny daje o 17,2 proc. większą redukcję stanu zapalnego dziąseł i 32,4 proc. większą redukcję krwawienia z dziąseł w porównaniu do fluorku sodu stosowanego w zwykłych, niespecjalistycznych pastach do zębów. *

Uwaga: zalecenia opracowane przez dr Beatę Golan, kierownika ds. naukowych, Procter & Gamble Polska

Gdy sprawy wymkną się spod kontroli – trzeba szukać pomocy periodontologa. Zestaw realizowanych świadczeń „na NFZ”, wraz z usługami realizowanymi przez chirurga stomatologicznego, prezentuje poniższa lista.

Dentysta na NFZ. Co jest za darmo w leczeniu chorych dziąseł? Wykaz świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1 Badanie lekarskie stomatologiczne, które obejmuje również instruktaż higieny jamy ustnej
Świadczenie jest udzielane raz w roku kalendarzowym.

2 Badanie lekarskie kontrolne
Świadczenie jest udzielane trzy razy w roku kalendarzowym. W przypadku kobiet w ciąży i w okresie połogu świadczenie jest udzielane nie częściej niż raz na kwartał.

3 Konsultacja specjalistyczna
Świadczenie obejmuje badanie lekarza specjalisty z krótką pisemną oceną i wskazaniami diagnostyczno - terapeutycznymi dla lekarza prowadzącego, bez połączenia z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

4 Badanie żywotności zęba
Świadczenie obejmuje badanie żywotności zęba z objęciem badaniem trzech zębów sąsiednich lub przeciwstawnych.

5 Rentgenodiagnostyka do dwóch zdjęć wewnątrzustnych
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane do dwóch zdjęć wewnątrzustnych w roku kalendarzowym w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

6 Rentgenodiagnostyka – zdjęcie pantomograficzne z opisem
Świadczenie obejmuje wykonanie techniczne zdjęcia. Świadczenie jest udzielane raz na trzy lata z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej – w połączeniu ze świadczeniami chirurgii stomatologicznej i periodontologii

7 Znieczulenie miejscowe powierzchniowe
Świadczenie jest udzielane jako samodzielne znieczulenie w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

8 Znieczulenie miejscowe nasiękowe
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

9 Znieczulenie przewodowe wewnątrzustne
Świadczenie jest udzielane w połączeniu z innymi świadczeniami gwarantowanymi.

10 Usunięcie złogów nazębnych z 1/2 łuku zębowego

Świadczenie jest udzielane 1 raz w roku kalendarzowym w obrębie całego uzębienia.

11 Płukanie kieszonki dziąsłowej i aplikacja leku

12 Leczenie zmian na błonie śluzowej jamy ustnej

13 Kiretaż zwykły (zamknięty) w obrębie 1/4 uzębienia
Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.

14 Plastyka wędzidełka, wargi, policzka
Świadczenie dotyczy plastyki wędzidełka, wargi i fałdów śluzówkowych przedsionka jamy ustnej i policzka. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.

15 Unieruchomienie zębów ligaturą drucianą

16 Usunięcie zęba jednokorzeniowego

17 Usunięcie zęba wielokorzeniowego

18 Chirurgiczne usunięcie zęba
Świadczenie obejmuje usunięcie zęba przez dłutowanie wewnątrzzębodołowe przy zastosowaniu wierteł i dźwigni. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

19 Usunięcie zęba przez dłutowanie zewnątrzzębodołowe z wytworzeniem płata śluzówkowo – okostnowego

 

20 Operacyjne usunięcie zęba zatrzymanego

21 Chirurgiczne zaopatrzenie małej rany obejmującej do trzech zębodołów włącznie ze  szwem

22 Chirurgiczne zaopatrzenie dużej albo znacznie zanieczyszczonej rany w obrębie połowy szczęki włącznie z opracowaniem i szwami
Świadczenie obejmuje również żuchwę.

23 Zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością
Świadczenie obejmuje zatamowanie masywnego krwawienia w obrębie jamy ustnej przez podwiązanie, podkłucie naczyń bądź zatkanie kością – jako zabieg odrębny.

24 Założenie opatrunku chirurgicznego

25 Wycięcie małego guzka lub zmiany guzopodobnej, włókniaka
Świadczenie obejmuje wycięcie małego guzka, zmiany guzopodobnej, włókniaka lub pobranie wycinka, biopsję kości wraz z uzyskaniem wyników badania histopatologicznego.

26 Wyłuszczenie torbieli zębopochodnej

27 Wyłuszczenie kamienia z przewodu ślinianki

28 Plastyka połączenia lub przetoki ustno - zatokowej – jako samodzielne postępowanie lub jako następstwo ekstrakcji

29 Zamknięcie zatoki otwartej w przebiegu chirurgicznego usuwania zęba
Świadczenie obejmuje plastykę połączenia ustno-zatokowego jako następstwo ekstrakcji zęba wykonywanej w ramach świadczeń gwarantowanych.

 

30 Nacięcie powierzchniowo, podśluzówkowo lub podskórnie leżącego ropnia włącznie z drenażem i opatrunkiem

Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

31 Repozycja i unieruchomienie zwichniętego zęba lub grupy zębów – włącznie z prostym umocowaniem do zębów sąsiednich

32 Repozycja i unieruchomienie złamanego fragmentu wyrostka zębodołowego z zębem lub zębami

33 Tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub szczęk
Świadczenie obejmuje tymczasowe zaopatrzenie złamanej szczęki lub żuchwy.

34 Założenie szyny drucianej (nazębnej) przy zwichnięciach, reimplantacjach lub transplantacjach zębów, również założenie szyny przy zapaleniu kości, operacjach plastycznych lub resekcjach oraz szynowanie nieuszkodzonej, przeciwstawnej szczęki lub żuchwy

35 Zdjęcie jednej szyny przy wymianie unieruchomienia lub zakończeniu leczenia zachowawczego złamania szczęk

36 Repozycja i unieruchomienie zwichnięcia żuchwy

37 Kiretaż otwarty w obrębie 1/4 uzębienia
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.

38 Gingiwoosteoplastyka
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. Roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.

39 Plastyka przedsionka jamy ustnej met. Clarka, Kazanjana, Nabersa
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia i opatrunku.

40 Założenie opatrunku parodontologicznego

Świadczenie obejmuje każde trzy kolejne przestrzenie międzyzębowe. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia oraz kobietom w ciąży i w okresie połogu.

41 Operacyjne odsłonięcie zatrzymanego zęba z założeniem pętli drucianej dla celów ortodontycznych
Świadczenie jest wykonywane w celu sprowadzenia zęba do łuku. Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia, obejmuje także założenie innego elementu umożliwiającego sprowadzenie zęba do łuku. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

42 Operacyjne usunięcie zawiązków zębów ze wskazań ortodontycznych
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. Roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

43 Resekcja wierzchołka korzenia zęba przedniego
Świadczenie dotyczy zębów przednich górnych i dolnych (od 3+ do +3, od 3-do -3). Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia. Świadczenie nie obejmuje odpowiedniego znieczulenia.

44 Usunięcie złogów nazębnych ze wszystkich zębów
Świadczenie jest udzielane kobietom w ciąży i w okresie połogu, nie częściej niż raz na sześć miesięcy w obrębie całego uzębienia.

45 Badanie lekarskie stomatologiczne i kontrolne po urazie zęba
Świadczenie jest udzielane dzieciom i młodzieży do ukończenia 18. roku życia.
Świadczenie obejmuje jednorazowe badanie lekarskie stomatologiczne po urazie zęba wraz z instruktażem higieny jamy ustnej, w połączeniu ze świadczeniami stomatologicznymi związanymi z udzieleniem pomocy medycznej pourazowej, oraz badanie lekarskie kontrolne związane z urazem zęba, wykonywane do trzech razy w ciągu pierwszych sześciu miesięcy od urazu, z wpisaniem opisu do dokumentacji medycznej.

Warunki realizacji świadczeń chirurgii stomatologicznej i periodontologii

1 Personel
1.1
1) lekarz dentysta specjalista w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub chirurgii szczękowo-twarzowej, lub chirurgii szczękowej, lub periodontologii, lub paradontologii lub
2) lekarz dentysta posiadający specjalizację I stopnia w dziedzinie chirurgii stomatologicznej, lub
3) lekarz dentysta w trakcie specjalizacji w dziedzinie chirurgii stomatologicznej lub
chirurgii szczękowo-twarzowej, lub periodontologii, lub
4) lekarz specjalista w dziedzinie chirurgii szczękowo-twarzowej lub chirurgii szczękowej
1.2
1) pozostały personel lub
2) pielęgniarka posiadająca dwuletnie doświadczenie zawodowe lub pielęgniarka, która ukończyła kurs kwalifikacyjny w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub
pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie kursu kwalifikacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub chirurgicznego, lub pielęgniarka, która posiada tytuł specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego, lub pielęgniarka w trakcie szkolenia specjalizacyjnego w dziedzinie pielęgniarstwa operacyjnego lub pielęgniarstwa chirurgicznego

2 Sprzęt i wyposażenie
2.1 Stanowisko stomatologiczne (fotel, przystawka turbinowa, mikrosilnik, lampa bezcieniowa) lub unit stomatologiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.2 Ssak chirurgiczny – w miejscu udzielania świadczeń
2.3 Skaler w miejscu udzielania świadczeń