Zainicjowane 16 marca przedsięwzięcie realizowane będzie do czerwca 2015 r. Przez kolejne miesiące 70 młodych pacjentów zostanie objętych bezpłatną opieką stomatologiczną.

W Polsce niemal 2 mln dzieci żyje poniżej granicy ubóstwa. W samej Warszawie niemal 15 tys. młodych ludzi żyje na ulicy. Wieloletni program Fundacji Unitedway „Partnerstwo dla Dzieci" jest odpowiedzią na ten ogromny problem społeczny.

Jedną z form współpracy Fundacji ze Stowarzyszeniem Lekarze Nadziei jest akcja objęcia bezpłatną opieką stomatologiczną dzieci żyjących w ubóstwie. Fundacja chętnie nawiąże współpracę z dentystami, którzy chcieliby okazać fachową pomoc potrzebującym.