• Formy pomocy studentom polskim i ukraińskich, kształcących się dotychczas w Ukrainie.
  • Nowe możliwości zatrudniania ukraińskich dentystów.
  • Gabinety stomatologiczne deklarujące wolę leczenia Ukraińców za darmo.

Grono radzących specjalistów nie ograniczyło się tylko do lekarzy dentystów, bo uczestniczyli w niej także inne osoby na co dzień związane ze stomatologią.

Wiele informacji ważnych dla uczestników branży stomatologicznej przekazała prof. Marzena Dominiak prezydent PTS, prorektor ds. Strategii Rozwoju Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu.

Zatrudnienie dentystów i innych przedstawicieli zawodów medycznych w Polsce

Ministerstwo Zdrowia zadecydowało o szybkiej ścieżce zatrudnienia uchodźców z Ukrainy w podmiotach leczniczych na okres pięciu lat. Rozpoczęcie pracy np. jako lekarz dentysta nie będzie wymagać nostryfikowania dyplomów i pokonywania innych skomplikowanych formalności, które - pomimo uproszczeń, wprowadzonych na czas pandemii – nadal stanowiły trudny do pokonania problem związanych chociażby z weryfikacją dyplomu. W nowej formule wystarczy zgłoszenie do Ministerstwa Zdrowia przez zatrudniający podmiot leczniczy chęci przyjęcia do pracy uchodźcy z Ukrainy (trzeba podać m.in. na jakimi stanowisku i w jakim charakterze). Istnieje szansa, że po pięciu latach pracy nostryfikacja dyplomu byłaby wysoce uproszczona.

Studenci z Ukrainy na polskich uczelniach

Prof. Marzena Dominiak poinformowała, że lada chwila powinny pojawić się wytyczne dotyczące zasad studiowania w Polsce studentów, którzy przerwali naukę w Ukrainie. Należy oczekiwać, że Ministerstwo Zdrowia poda zasady jeśli chodzi o studentów kierunków stomatologicznego i lekarskiego.

Osoby, które studiowały w Polsce, ale wojna zastała ich na Ukrainie.

Ci mają obietnicę wszelkich udogodnień i wszelkiej pomocy. Nie muszą się martwić o kontynuację studiów. Będą je kontynuować, o ile stworzy się dla nich taka możliwość (gwarantowane urlopy dziekańskie).

Studenci Polacy, którzy studiowali na Ukrainie, a teraz chcą kontynuować naukę w Polsce oraz mający takie same plany studenci ukraińscy.

W tym przypadku oczekiwana jest decyzja MZ (jeśli chodzi o studentów medycyny), gdyż to resort zdrowia decyduje o przydziale dodatkowych miejsc.

Studenci z państw trzecich (english devision), którzy chcą kontynuować naukę w Polsce, także w tym przypadku stanowisko musi zająć MZ.

Pomoc dla Ukraińców w Ukrainie

O ważnych zasadach realizowania pomocy dla obywateli Ukrainy mówił ze Lwowa prof. Myron Uhryn (Ukraińskie Towarzystwo Stomatologiczne). Ważne jest nie tylko zebranie potrzebnych środków, jak farmaceutyki, materiały opatrunkowe i chirurgiczne oraz środki higieny osobistej. Istotne jest przede wszystkim skierowanie ich w odpowiednie miejsce po stronie ukraińskiej. Tylko wówczas można uzyskać optymalne wykorzystanie sił i środków. W przeciwnym przypadku transporty albo będą się dublowały, albo nie będą trafiały do najbardziej potrebujących np. lekarzy, lekarzy dentystów zajmujących się rannymi i chorymi. Taką koordynacją, po stronie ukraińskiej, zajmuje się zespół współpracowników wolontariuszy prof. Myron Uhryn.

Wparcie Ukraińców w Polsce

Jeśli chodzi o pomoc stomatologiczną, to jej kwintesencją jest lista 350 gabinetów stomatologicznych, które zdecydowały się bezpłatnie świadczyć pomoc uchodźcom z Ukrainy. Lista takich gabinetów uwidoczniona jest na stronie dentysciukrainie.pl.

W eter poszedł apel o jak najszersze rozpropagowanie wykazu przez polskie media. Za taką aktywność dziękowała, przebywająca w Polsce dr Adriana Barylyak (Ukraina). To za jej pośrednictwem możliwe jest poznanie stomatologicznych potrzeb uciekinierów z Ukrainy.

Zerwanie współpracy z rosyjskimi ośrodkami naukowymi i środowiskowymi

Prof. Myron Uhryn namawiał koleżanki i kolegów z Polski, reprezentujące środowisko naukowe do wypowiadania umów o współpracy ze stomatologicznymi ośrodkami w Rosji. Przekonywał przy tym, że po stronie rosyjskich lekarzy dentystów jest niski poziom zrozumienia tego co się obecnie dzieje na Ukrainie.

Narada tutaj

Czytaj także: Dentyści Ukrainie: ludzkie odruchy