• Zainteresowanie wśród lekarzy dentystów leczeniem dzieci jest znikome, bo to trudna i stresująca praca, w dodatku słabo wyceniana przez NFZ
 • Istnieje konieczność zwiększenia współczynnika za świadczenia dentystyczne wykonywane u dzieci (obecnie wynosi on 1,5)
 • NRL podejmuje starania, aby zwiększyć dostępność do realizowania specjalizacji z zakresu stomatologii dziecięcej (tylko 25 miejsc w skali kraju w rozdaniu wiosennym 2023 r.)

Czy będą wyższe wyceny świadczeń w stomatologii dziecięcej?

Jest szansa, że problemem wyjątkowo trudnego dostępu do opieki stomatologicznej kierowanej przez pedodontów zajmie się Rada ds. stomatologii przy Ministrze Zdrowia, której przewodniczącą jest akurat prof. Dorota Olczak – Kowalczyk.

Starania konsultant krajowej ds. stomatologii dziecięcej wesprzeć miałaby Naczelna Rada Lekarska.

Paweł Barucha, wiceprezes NRL, przewodniczący Komisji ds. Lekarzy Dentystów w felietonie dla Gazety Lekarskiej przyznał, że problem jest palący. Samorząd lekarzy i lekarzy dentystów wystąpił do ministra zdrowia z apelem o uwzględnienie wyższego współczynnika za świadczenia dentystyczne wykonywane u dzieci (obecnie wynosi on 1,5).

W ocenie Pawła Baruchy wyższy współczynnik powinien zostać zastosowany także w przypadku leczenia dzieci i dorosłych z niepełnosprawnościami.

Kolejnym z elementów utrudniających funkcjonowanie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży, jest oprócz niskich stawek za świadczenia realizowane w ramach NFZ, brak specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej.

Paweł Barucha zwrócił uwagę na potrzebę zwiększenia liczby miejsc specjalizacyjnych nie tylko w przypadku pedodoncji. NRL chce wystąpić do resortu zdrowia z wnioskiem o zwiększenie liczby miejsc specjalizacyjnych oraz o uruchomienie akredytacje dla kolejnych ośrodków szkoleniowych.

828 specjalistów w zakresie stomatologii dziecięcej

Liczba specjalistów z zakresu stomatologii dziecięcej nie jest imponująca:

 • specjaliści - 862, w tym 658 wykonujących zawód
 • specjaliści I stopnia - 389, w tym 170 wykonujących zawód
 • specjaliści razem - 1 251, w tym 828 wykonujących zawód

Przypomnijmy, że w postępowaniu wiosennym 2023 r. dla lekarzy dentystów zarezerwowano 153 miejsc specjalizacyjnych, w trybie:

 • rezydenckim - 128
 • pozarezydenckim - 22
 • doktoranckim  - 3. 

25 miejsc specjalizacyjnych na całą Polskę

Lista miejsc specjalizacyjnych z zakresy stomatologii dziecięcej w podziale na województwa w rozdaniu wiosna 2023 r.:

Polska

 • miejsca w trybie rezydenckim 21
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 4

woj. dolnośląskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 4
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 2

woj. kujawsko-pomorskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 0
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. lubelskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 0
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. lubuskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 0
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. łódzkie

 • miejsca w trybie rezydenckim 1
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. małopolskie 

 • miejsca w trybie rezydenckim 4
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. mazowieckie

 • miejsca w trybie rezydenckim 6
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. opolskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 1
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. podkarpackie

 • miejsca w trybie rezydenckim 0
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. podlaskie 

 • miejsca w trybie rezydenckim 1
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 1

woj. pomorskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 1
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. śląskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 1
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. świętokrzyskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 0
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. warmińsko - mazurskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 1
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. wielkopolskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 0
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 0

woj. zachodniopomorskie

 • miejsca w trybie rezydenckim 1
 • miejsca doktoranckie 0
 • miejsca w trybie pozarezydenckim 1