PARTNERZY PORTALU
partner portalu partner portalu

Dentyści rezygnują z kontraktów z NFZ, bo boją się pandemii?

Autor: miro • Źródło: ms
13-01-2022, 07:48
Dentyści rezygnują z kontraktów z NFZ, bo boją się pandemii? Stomatologia: coraz mniej świadczeniodawców na NFZ (fot. Shutterstock)
Głównym powodem rezygnacji części świadczeniodawców z realizacji umów, obejmujących usługi stomatologiczne w ramach środków publicznych, jest obawa lekarzy dentystów przed bezpośrednim kontaktem z pacjentami, którzy mogliby stanowić źródło zakażenia koronawirusem – wynika z danych OW NFZ przekazanych MZ. Czy to trafna ocena?
  • NFZ we współpracy z MZ, AOTMiT oraz NRL podjął prace nad weryfikacją wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych. Prace te są w toku.
  • Liczba świadczeniodawców realizujących umowy stomatologiczne, od 2019 r. do 2021 r. spadła o ok 10 proc.
  • Wartość kontraktów stomatologicznych z NFZ utrzymuje się na stałym poziomie.

 

Liczba gabinetów stomatologicznych

Liczba gabinetów stomatologicznych, finansowanych przez NFZ w 2021 r. 

Świadczenia ogólnostomatologiczne udzielane są również w 16 dentobusach (po jednym w każdym województwie).

Liczba pacjentów (w tym dzieci) korzystająca z zabiegów stomatologicznych w ramach świadczeń finansowanych przez NFZ

   *Dane dotyczące 2021 r. odnoszą się do okresu od 1 stycznia do 30 września.

Od czasu epidemii - od marca 2020 r. w gabinetach stomatologicznych obowiązują nowe rygory sanitarno-epidemiologiczne, polegające m.in. na zaleceniu ograniczenia liczby przyjmowanych pacjentów.

Wpływ na liczbę pacjentów oraz strukturę świadczeń w 2020 i 2021 r., mają również zalecenia podejmowane w celu ograniczenia skutków epidemii: np. zamykanie szkół i przechodzenie na naukę w trybie zdalnym, zalecenia ograniczania przemieszczania się i gromadzenia.

Wartość kontraktów z NFZ i wycena świadczeń

Powstaje pytanie czy wartości kontraktów NFZ jest wystarczająca dla funkcjonowania gabinetów stomatologicznych?

W związku z oczekiwaniami środowiska medycznego, NFZ we współpracy z Ministerstwem Zdrowia oraz Agencją Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji oraz Naczelną Radą Lekarską podjął prace nad weryfikacją wyceny niektórych świadczeń stomatologicznych. Prace te są w toku. Ponadto na zlecenie ministra zdrowia Agencja Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji (AOTMiT) przygotowała wycenę pakietów świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Dzięki implementacji nowych pakietów, zasady udzielania i rozliczania świadczeń staną się bardziej przejrzyste, natomiast podwyższenie wyceny sprzyjać będzie realizacji świadczeń z zakresu chirurgii stomatologicznej i periodontologii.

Plany w zakresie świadczeń stomatologicznych finansowanych z NFZ

Ministerstwo Zdrowia, we współpracy z płatnikiem, stale monitorują dostępność do świadczeń stomatologicznych. Lista gabinetów stomatologicznych, w których nastąpiła przerwa w udzielaniu świadczeń na początku epidemii COVID-19, była publikowana i aktualizowana na stronach internetowych NFZ.

W celu poprawy dostępności do świadczeń stomatologicznych w tym okresie, rozszerzone zostały godziny funkcjonowania stomatologicznej pomocy doraźnej, a do udzielania świadczeń stomatologicznych osobom chorym oraz z podejrzeniem zakażenia na COVID-19 włączone zostały dentobusy.

Spadek liczby świadczeniodawców

Zgodnie z analizą przeprowadzoną w połowie 2021 r. porównującą wykonanie świadczeń w I półroczu 2019 r. – 2021 r., liczba świadczeniodawców realizujących umowy w rodzaju leczenie stomatologiczne, w 2019 r. wynosiła 6 931, w 2020 r. - 6 695 (spadek o ok. 3,5 proc.), zaś w 2021 r. - 6 208 (spadek w odniesieniu do 2020 r. o ok. 7 proc.).

Wartość umów utrzymała się na tym samym poziomie, tj. 2019 r. – 921 mln zł, 2021 r. – ok. 921 mln zł (porównanie wartości wykonania umów za pierwsze półrocza 2019 r. i 2021 r.).

Z informacji uzyskanych z oddziałów wojewódzkich NFZ wynika, iż głównym powodem rezygnacji części świadczeniodawców z realizacji umów była obawa lekarzy dentystów przed bezpośrednim kontaktem z pacjentami, którzy mogli stanowić źródło zakażenia.

Jest to treść odpowiedzi MZ na interpelację poselską

Podobał się artykuł? Podziel się!
SŁOWA KLUCZOWE
NFZ   dentysta   świadczenia gwarantowane   kontraktowanie  

POLECAMY W SERWISACH