• Lekarze dentyści wyraźnie zwiększyli intensywność starań w kompletowaniu dokumentacji umożliwiającej rozpoczęcie pracy zawodowej poza Polską
 • W I półroczu 2022 r. występowali o stosowne dokumenty 134 razy, a więc więcej niż w całym 2019, w całym 2020 i całym 2021 r.
 • Aż 39 proc. wszystkich zaświadczeń, o które wystąpili stomatolodzy w I półroczu 2022 r. wystawiono na Mazowszu i Śląsku   

Dentyści coraz częściej patrzą na pracę poza Polską 

Zaświadczenia, o które występowali lekarze dentyści oczywiście nie są tożsame z wyjazdem, jednak dużo mówią o nastrojach panujących wśród stomatologów, którzy przygotowują odpowiednie dokumenty, aby móc praktykować poza Polską.

Z pewnością taka sytuacja podyktowana jest rosnącymi kosztami prowadzenia działalności leczniczej w Polsce. Dentystów kuszą head hunterzy, którzy drenują rynek ze stomatologów w całej Europie. Niedobory wykwalifikowanej kadry medycznej szczególnie odczuwalny jest w Wielkiej Brytanii, ale także w Niemczech i we Francji.

Wzrost zainteresowania dokumentacją pomocną w rozpoczęciu pracy w UE    

Liczby mówią same za siebie. W I półroczu 2022 r. lekarze dentyści wystąpili do ORL o 134 zaświadczenia, niemal tyle samo co w całym 2018 r. (141) i więcej niż w 2019 r. (124), 2020 r. (116), w 2021 r. (129)

W I półroczu 2022 r. najwięcej zaświadczeń wydano dentystom z Mazowsza (30) i Śląska (22). To aż 39 proc. wszystkich zaświadczeń, o które wystąpili stomatolodzy w tym okresie. Właśnie ten rok charakteryzuje się znacznym przyspieszeniem w kolekcjonowaniu dokumentacji przebiegu kariery zawodowej. Przynajmniej po części odpowiedzialna jest sytuacja w Ukrainie.

Liczba lekarzy dentystów, którym wydano co najmniej jeden rodzaj zaświadczenia warunkującego rozpoczęcie świadczenie usług poza Polską. 

Dane, według stanu na 5 lipca 2022 r., podawane są w formacie liczba zaświadczeń/rok wydania:   

 • mazowieckie 14/18; 16/19; 19/20; 22/21; 30/22;
 • śląskie 15/18; 12/19; 12/20; 13/21; 22/22;
 • małopolskie 16/18; 11/19; 14/20; 9/21; 15/22;
 • wielkopolskie 11/18; 8/19; 8/20; 16/21; 11/22;
 • dolnośląskie 18/18; 15/19; 10/20; 12/21; 10/22;
 • pomorskie 8/18; 10/19; 8/20; 6/21; 10/22;
 • lubuskie 5/18; 2/19; 1/20; 4/21; 4/22;
 • łódzkie 13/18; 16/19; 9/20; 12/21; 4/22;
 • opolskie 3/18; 4/19; 1/20; 3/21; 3/22;
 • podkarpackie 6/18; 2/19; 3/20; 3/21; 2/22;
 • kujawsko-pomorskie 6/18; 1/19; 2/20; 3/21; 2/22;
 • lubelskie 2/18; 4/19; 3/20; 4/21; 1/22;
 • podlaskie 2/18; 3/19; 5/20; 3/21; 1/22;
 • świętokrzyskie 5/18; 2/19; 3/20; 4/21; 1/22;
 • warmińsko-mazurskie 3/18; 2/19; 0/20; 1/21; 1/22;
 • nieznany kod 5/18; 5/19; 3/20; 5/21; 2/22;
 • Polska 141/18; 124/19; 116/20; 129/21; 134/22;