- Od chwili, kiedy poprzednia stomatolog wypowiedziała umowę dzierżawy gabinetu korespondujemy w tej sprawie z oddziałem NFZ w Gdańsku. Ogłoszone zostały dwa konkursy na świadczenie usług stomatologicznych - oba nieskuteczne z powodu braku oferentów - relacjonuje walkę o dentystę Tomasz Czechowski, wójt gminy Trzebielino.

Tomasz Czechowski informuje, że w ostatnim piśmie NFZ proponuje, aby władze gminy przeprowadzili rozeznanie, czy lekarz medycyny rodzinnej nie zatrudniłby w swojej praktyce stomatologa. Lekarz rodzinny Małgorzata Brzozowska, obecna podczas obrad IV sesji Rady Gminy Trzebielino, nie wyraziła chęci nawiązania takiej formy współpracy.