Okazało się, że w Stanach Zjednoczonych 10 proc. pracowników jest narażonych na infekcję SARS-CoV-2 co najmniej raz w tygodniu, a prawie 18,4 proc. - minimum raz w miesiącu.

Lekarze pracujący z chorymi zawsze byli zagrożeni chorobami zakaźnymi, ale ryzyko to wzrosło wykładniczo w związku z pandemią koronawirusa. Takie miejsca pracy stały się znacznie bardziej niebezpieczne, niż wcześniej.

- Wraz z pojawieniem się tego wirusa znaleźliśmy się w strefie zero - mówi Kimberly Green, dyrektorka operacyjna Diakonos Group, firmy zajmującej się usługami opieki długoterminowej z siedzibą w Edmund w stanie Oklahoma. Diakonos Group wydała 700 tys. USD na nowy sprzęt ochrony osobistej dla 1200 pracowników, ustanowiła nowe zasady dotyczące tego, kto może wejść do budynków, a także zainwestowała w system podciśnienia i roboty czyszczące promieniami UV. Nawet przy takich środkach ponad 40 pracowników i klientów zaraziło się wirusem. Green nie była wcale zdziwiona, słysząc, że pracownicy służby zdrowia zajęli dwa pierwsze miejsca w badaniu dotyczącym pracowników najbardziej narażonych na infekcje lub choroby.

Oto pięć zawodów, które są najbardziej narażone na COVID-19, zgodnie z badaniem Baker:
5. Usługi społeczne i socjalne
Doradcy zdrowia psychicznego, wychowawcy, pracownicy religijni, kuratorzy sądowi, pracownicy socjalni.
Całkowita liczba pracowników: 2,2 mln
Odsetek narażonych na zakażenie co najmniej raz w miesiącu: 32 proc.
Odsetek narażonych co najmniej raz w tygodniu: 8 proc.

4. Opieka i usługi osobiste
Instruktorzy fitness, fryzjerzy, opiekunki dzieci.
Całkowita liczba pracowników: 5,5 mln
Odsetek narażonych co najmniej raz w miesiącu: 52 proc.
Odsetek narażony co najmniej raz w tygodniu: 10 proc.  

3. Służby publiczne 
Strażacy, funkcjonariusze policji i ochroniarze
Całkowita liczba pracowników: 5,5 mln
Odsetek narażonych co najmniej raz w miesiącu: 52 proc.
Odsetek narażony co najmniej raz w tygodniu: 30 proc.

2. Branża medyczna
Lekarze, pielęgniarki, dentyści, farmaceuci
Całkowita liczba pracowników: 8,6 mln
Odsetek narażonych co najmniej raz w miesiącu: 92 proc.
Odsetek narażony co najmniej raz w tygodniu: 78 proc.

1. Usługi wspomagające opiekę zdrowotną
Opiekuni osób starczych i chorych, asystenci pielęgniarek, fizjoterapeuci i osoby przygotowujący sprzęt medyczny.
Całkowita liczba pracowników: 4,1 mln
Odsetek narażonych co najmniej raz w miesiącu: 96 proc.
Odsetek narażonych co najmniej raz w tygodniu: 77 proc.