• Dentysta skutecznym wsparciem w próbach rzucenia palenia papierosów.
  • Tylko 1 proc. stomatologów jest w stanie efektywnie dopomóc w terapii mającej na celu rzucenie palenia tytoniu.

Z badania wynika m.in., że ok. połowy z 1024 ankietowanych (obecnych lub byłych) palaczy, podejmowało próby rzucenia papierosów, głównie z uwagi na namowy dentystów.

Autorzy badania utrzymują, że 44,6 proc. respondentów przyznało, iż otrzymało od stomatologa poradę sugerującą zaprzestanie palenia. Chociaż nie było silnego związku między konkretną poradą, dotyczącą zaprzestania palenia, a skuteczną próbą rzucenia palenia (respondenci przynajmniej raz próbowali rzucić palenie) - otrzymanie wskazania wiązało się z 18 proc. wzrostem liczby podejmowanych prób zerwania z nałogiem. 

Niewykorzystany potencjał dentystów

- Dentyści są dobrze przygotowani, aby pomóc pacjentom rzucić palenie. Tymczasem nasze ustalenia pokazują, że ich potencjał nie jest należycie wykorzystywany– powiedziała Sandhya Yadav, autorka badania i doktorantka na University of Florida.

Lekarze dentyści potrzebują formalnego szkolenia w zakresie strategii rzucania palenia, aby zwiększyć skuteczność wsparcia pacjentów w osiągnięciu celów wyznaczonych: rzuceniem palenia, utrzymaniem abstynencji i poprawą ogólnego stanu zdrowia.

Rady dentystów mają sens

Według raportu ADA Clinical Evaluators Panel, opublikowanego w październikowym (2021) wydaniu JADA, ok. połowa dentystów utrzymuje, że niejednokrotnie proponowała pacjentom poradnictwo lub leczenie w zakresie zaprzestania palenia.

Raport zawierał odpowiedzi 283 dentystów - członków Panelu ACE. Wynika z niego,  że 41 proc. ankietowanych oferuje fachową poradę w zakresie rzucenia palenia papierosów, 8 proc. – poradnictwo i wsparcie w leczeniu, a 1 proc. zajmuje się wyłącznie leczeniem, mającym na celu doprowadzenie do rzucenia palenia. Połowa z ankietowanych stwierdziła, że nie oferuje żadnego wsparcia palaczom w podjęciu decyzji o rzuceniu nałogu.